Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 bài 7: ôn tập: phép cộng và phép trừ hai phân số

     

(4 over 10 + 7 over 10 = ………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18 over 5 – 4 over 5 = ………..)

b) 

(eqalign và 5 over 7 + 4 over 9 = ……………….. cr & 4 over 5 – 2 over 3 = ……………….. cr và 9 over 11 + 3 over 8 = ………………… cr và 16 over 25 – 2 over 5 = ………………… cr )

2.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 bài 7: ôn tập: phép cộng và phép trừ hai phân sốXem thêm: Nứng Là Gì: 8 Dấu Hiệu Nhận Biết & Xử Lý Khi Con Gái Khi Nứng Như Thế Nào

Tính

a) (5 + 3 over 5 = …………..)

b) (10 – 9 over 16 = ………….)

c) (2 over 3 – (1 over 6 + 1 over 8) = ………………..)

3. Một thư viện có số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu hụt nhi, sót lại là sách giáo viên. Hỏi sách cô giáo chiến bao nhiêu phần trăm số sách vào thư viện.

Xem thêm: Hãy Thêm Vào Bên Trái Và Bên Phải Số 2010 Mỗi Bên Một Chữ Số Để Được Số Chia Hết Cho Cả 2; 9 Và 5.

Đáp án

1. Tính

a)

(eqalign & 4 over 10 + 7 over 10 = 4 + 7 over 10 = 11 over 10 cr & 18 over 5 – 4 over 5 = 18 – 4 over 5 = 14 over 5 cr )Quảng cáo

b)

(eqalign và MSC:63;,,,,,,5 over 7 + 4 over 9 = 5 imes 9 over 7 imes 9 + 4 imes 7 over 9 imes 7 = 45 + 28 over 63 = 73 over 63 cr & MSC:15;,,,,,,,4 over 5 – 2 over 3 = 4 imes 3 over 5 imes 3 – 2 imes 5 over 3 imes 5 = 12 – 10 over 15 = 2 over 15 cr và MSC:88;,,,,,,,9 over 11 + 3 over 8 = 9 imes 8 over 11 imes 8 + 3 imes 11 over 8 imes 11 = 72 + 33 over 88 = 105 over 88 cr và MSC:25;,,,,,,,,16 over 25 – 2 over 5 = 16 over 25 – 2 imes 5 over 5 imes 5 = 16 – 10 over 25 = 6 over 25 cr )

2. Tính

a) (5 + 3 over 5 = 5 over 1 + 3 over 5 = 5 imes 5 over 1 imes 5 = 25 + 3 over 5 = 28 over 5)

b) (10 – 9 over 16 = 10 over 1 – 9 over 16 = 10 imes 16 over 1 imes 16 – 9 over 16 = 160 – 9 over 16 = 151 over 16)

c)

(eqalign và MSC:24 cr & 2 over 3 – (1 over 6 + 1 over 8) = 2 over 3 – (1 imes 4 over 6 imes 4 + 1 imes 3 over 8 imes 3)cr &= 2 over 3 – (4 + 3 over 24) = 2 over 3 – 7 over 24 cr và = 2 imes 8 over 3 imes 8 – 7 over 24 = 16 over 24 – 7 over 24 = 9 over 24 = 3 over 8 cr )

3. 

*

Phân số chỉ toàn bô sách giáo khoa và truyện trẻ em là:

(60 over 100 + 25 over 100 = 85 over 100) (số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách giáo viên có trong tủ sách là:

(100 over 100 – 85 over 100 = 15 over 100) (số sách của thư viện)