ƯCLN(13; 12) LÀ

     
Trình giải toán Tiger Algebra

Có phải bạn đang tìm kiếm...

*Bạn đang xem: ưcln(13; 12) là

*
*
*
*

*
*
*
*

Chúng tôi mang đến là bạn đã viết:

gcf(13,12)

Đây là bài toán về tìm ước tầm thường lớn nhất bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.
Xem thêm: Hướng Dẫn 4 Cách Viết Hoa Đầu Dòng Trong Excel, Thay Đổi Kiểu Chữ Hoa/Thường

Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm những thừa số yếu tố của 13

*Xem thêm: Gắn Vị Trí Trên Google Map S Miễn Phí, Gắn Nhãn Riêng Tư Cho Địa Điểm

2. Tìm các thừa số thành phần của 12

*

Xác định những thừa số nguyên tố nào là thừa số phổ biến của tất cả các số ban đầu: