Trắc Nghiệm Tin Học 11 Chương 6 Có Đáp Án

     
Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 chương 6 có đáp án Đại học Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 THCS Tiểu học Dành cho giáo viên

Tuyển chọn một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 - Chương Chương trình con và lập trình có cấu trúc (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)
Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 chương 6 có đáp án

*

Tuyển chọn một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11Chương Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Chương VI CHƯƠNG TRÌNH CON và LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC Câu 1: Hãy chọn phương án ghép đúng . Kiểu của một hàm được xác định bởi A.Kiểu của các tham số B.Kiểu giá trị trả về (*) C.Tên hàm D.Địa chỉ mà hàm trả về Câu 2: Mô tả nào dưới đây về hàm là sai? A.Phải trả lại kết quả B.Phải có tham số (*) C.Trong hàm có thể gọi lại chính hàm đó D_ Có thể có các biến cục bộ Câu 3: Mô tả nào dưới đây về tham số là sai? A.Một hàm có thể có cả tham số giá trị và tham số biến; B.Có thể truyền biến số cho tham số giá trị; (*) C.Có thể truyền giá trị cho tham số biến; D.Có thể dùng tham số biến để nhận kết quả; Câu 4: Trong các cách sử dụng thủ tục sau, cách nào là phù hợp nhất? A.Khai báo lại thủ tục và gọi nó mỗi khi cần sử dụng; B.Khai báo thủ tục duy nhất một lần và gọi nó một lần duy nhất; C.Chỉ cần khai báo; D.Khai báo thủ tục một lần và gọi nó trong thân chương trình mỗi khi muốn sử dụng; Câu 5: Hàm chuẩn nào dưới đây biến giá trị thực 6.6 thành 7? A.Odd; B.Round; (*) C.Trunc; D.Abs; Câu 6: Trong các chương trình chuẩn sau đây, chương trình chuẩn nào là thủ tục chuẩn? A.Sin(x); B.Length(S); C.Sqrt(x); D.Delete(S,5,1); (*) Câu 7: Giả sử có hai biến xâu x và y ( y đã có giá trị ) câu lệnh nào sau đây là không hợp lệ? A.x := Copy(y,5,3); B.x := y; C.x := Delete(y,5,3); (*) D.Delete(y,5,3); Câu 8: Nói về cấu trúc của một chương trình con, khẳng định nào sau đây là không đúng? A.Phần đầu và phần thân nhất thiết phải có, phần khai báo có thể có hoặc không. B.Phần khai báo có thể có hoặc không có tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể. C.Phần đầu có thể có hoặc không có cũng được. (*) D.Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên chương trình con. Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng? A.Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức. B.Một chương trình con nhất thiết phải có biến cục bộ.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Giống "Cái Ấy" Của Người Phụ Nữ Đến Khó Tin, Ngày Ấy Vì Ai Mà Đổi Thay: Cẩm Thương


Xem thêm: Cách Làm Nước Tẩy Trang Tại Nhà, 9 Từ Thiên Nhiên Đơn Giản


C.Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức, không nhất thiết phải có biến cục bộ. D.Một chương trình con có thể không có tham số hình thức và cũng có thể không có biến cục bộ. (*) Câu 10: Kiểu dữ liệu của hàm A.Chỉ có thể là kiểu integer. B.Chỉ có thể là kiểu real. C.Có thể là các kiểu integer, real, char, boolean, string. (*) D.Có thể là integer, real, char, boolean, string, record, kiểu mảng. Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC