Tập bản đồ 7 bài 1

     
- Chọn bài -Bài 1: Dân sốBài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên cụ giớiBài 3: Quần cư. Đô thị hóaBài 4: Thực hành: đối chiếu lược đồ dân sinh và tháp tuổi

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Giải Tập bạn dạng Đồ Địa Lí 7 – bài 1: dân số giúp HS giải bài bác tập, những em sẽ có được những kiến thức phổ thông cơ bản, quan trọng về các môi trường địa lí, về buổi giao lưu của con bạn trên Trái Đất cùng ở những châu lục:

Bài 1 trang 3 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 7: Quan tiếp giáp hai tháp tuổi, em hãy:

– đánh màu với điền tiếp vào khu vực chấm (…) đội tuổi trong độ tuổi lao động.

– Điền tiếp vào khu vực chấm (…) dưới tháp tuổi nội dung chính cho đúng (Dân số già, dân sinh trẻ)

Lời giải:

*

Bài 2 trang 3 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 7: Điền tiếp các nội dung đến đúng vào bảng sau:
Tháp tuổiTỉ lệ fan trong giới hạn tuổi lao độngĐặc điểm mẫu mã của tháp tuổi
A
B

Lời giải:

Tháp tuổiTỉ lệ tín đồ trong độ tuổi lao độngĐặc điểm ngoài mặt của tháp tuổi
ACaoĐáy với đỉnh tháp thu hẹp, thân rộng
BThấpĐáy tháp mở rộng, thân hẹp, đỉnh nhọn
Bài 3 trang 3 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 7: nhờ vào hình 1.2 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ gia dụng hình cột mô tả sự gia tăng dân số thế giới vào các năm: 1804, 1927, 1974, 1999.

Lời giải:

*

Biểu đồ tăng thêm dân số thế giới qua các năm, giai đoạn 1804 – 1999

Bài 4 trang 3 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 7: Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất:

Sự bùng nổ dân số sẽ xảy ra:

Khi tỉ lệ tăng thêm dân số hằng năm trên 2,1%
Sự ngày càng tăng dân số vượt thừa khả năng đáp ứng của nền kinh tế tài chính – làng hội
Cả hai ý trên

Lời giải:

xKhi tỉ lệ ngày càng tăng dân số từng năm trên 2,1%
Sự gia tăng dân số vượt vượt khả năng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế tài chính – làng hội
Cả nhị ý trên