​Chăm Sóc Và Xử Trí Khi Trẻ Sơ Sinh Ọc Sữa

     
Đây là câu hỏi mà hầu như ngày như thế nào tôi cũng rất được hỏi từ những bà mẹ. Vậy cần được hiểu ra sao về chuyện ọc sữa của trẻ?