SỬ 10 BÀI 19 LÝ THUYẾT

     
Tóm tắt kim chỉ nan mục I. Năm 980, được tin triều đình bên Đinh gập những khó khăn, vua Tống vội cho quân lịch sự xâm lược nước ta.

Bạn đang xem: Sử 10 bài 19 lý thuyết


*

Các cuộc binh cách chống xâm chiếm Mông - Nguyên ở rứa kỉ XIII


Tóm tắt lý thuyết mục III. Bên dưới thời Trần, quần chúng Đại Việt bắt buộc đương đầu với một thách thức hiểm nghèo : trong tầm 30 năm phải thực hiện 3 lần kháng chiến chống quân xâm chiếm Mông - Nguyên cường bạo (1258, 1285, 1287 - 1288).

Xem thêm: Chắc Ai Đó Sẽ Về Doremon - Chắc Ai Đó Sẽ Về Doraemon


*

Phong trào tranh đấu chống quân xâm lược Minh cùng khởi nghĩa Lam Sơn


Tóm tắt lý thuyết mục III. Cuối núm kỉ XIV, công ty Trần suy vong. Năm 1400, nhà Hồ thành lập. Cuộc cải cách của nhà Hồ chưa đạt được kết quả mong mong mỏi thì quân Minh ồ ạt tiến lịch sự xâm lược
*

Phân tích chân thành và ý nghĩa của bài thơ phái nam quốc sơn hà


*

Nêu ý nghĩa lời hịch nói trên của è cổ Hưng Đạo.

Xem thêm: Đề Cương Lý Thuyết Toán 10 Học Kì 1 0 Đại Số, Hình Học Chi Tiết


*

Tại sao nhân dân thời è lại chuẩn bị đoàn kết với triều đình kháng giặc giữ nước ?


Giải bài bác tập 1 trang 100 SGK lịch sử 10. Lập bảng thống kê các cuộc binh cách và khởi nghĩa chống ngoại xâm
*

Phân tích sự khác biệt giữa hai cuộc binh cách chống Tống thời Lý và kháng Mông - Nguyên thời Trần.


Bài 16. Thời Bắc nằm trong và các cuộc đấu tranh giành tự do dân tộc (từ thế kỉ II TCN mang đến đầu cố kỉ X) (Tiếp theo)
Bài 15. Thời Bắc trực thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ vậy kỉ II TCN mang đến đầu nỗ lực kỉ X)
Bài 16. Thời Bắc ở trong và những cuộc tranh đấu giành tự do dân tộc (từ rứa kỉ II TCN mang đến đầu chũm kỉ X) (Tiếp theo)

Từ khóa phổ biến

sử 10 bài bác 19bài 19 sử 10lịch sử 10 bài xích 19bài 19 lịch sử dân tộc 10lich su 10 bai 19bai 19 lich su 10bài 19 hầu như cuộc binh đao chống ngoại xâm ở những thế kỉ x-xvlich su lop 10 bai 19