Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 2016

     

Quyết toán thuế thời điểm cuối năm là vấn đề được nhiều tổ chức và cá thể quan tâm. Theo chế độ thì thời hạn nộp làm hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày máy 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Như vậy, thời hạn nhằm nộp hồ sơ quyết toán thuế cũng không thể nhiều, sau đó là những giữ ý cần biết khi tiến hành quyết toán thuế.


*
Mục lục bài xích viết

 

*

 

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Để khẳng định số thuế TNDN yêu cầu nộp lúc quyết toán thuế TNDN năm năm 2016 cần căn cứ vào những văn bạn dạng sau:

Ngoài ra, khi thực hiện Quyết toán thuế chú ý thêm một số trong những nội dung được điều khoản tại những văn bản:

Thuế suất và ưu tiên thuế:

Thuế suất thuế TNDN phổ thông áp dụng năm 2016 là 20%;Một số chiết khấu thuế triển khai theo giải đáp của tổng cục thuế đối với:

DN vận động chế trở thành nông sản, thủy sản;

Cơ sở tiến hành xã hội hóa;

Hoạt động chi tiêu mở rộng, đầu tư thường xuyên;

Các đại lý sản xuất hạch toán phụ thuộc vào tại những địa phương khác đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Bạn đang xem: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016: 

Mẫu biểu thực hiện theo chủng loại biểu phép tắc tại Thông tư 156/2013/TT-BTCRiêng tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN, 04/TNDN, các phụ lục 02/TNDN, 03-5/TNDN tiến hành theo mẫu mã biểu mức sử dụng tại Thông bốn 151/2014/TT-BTC.

 

*

 

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cá nhân

Khi Quyết toán thuế địa thế căn cứ vào những văn phiên bản sau:

Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi những Nghị định công cụ về thuế;

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn hình thức sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các Nghị định về thuế;

Thông tứ 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tứ 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản và dễ dàng thủ tục hành chính về thuế do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chủ yếu ban hành;

Thông bốn 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều trên Nghị định luật về thuế do bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu ban hành;

Đối tượng quyết toán thuế TNCN:

Cá nhân tất cả thu nhập từ tiền lương, tiền công;

Tổ chức trả thu nhập cá nhân từ tiền lương, chi phí công.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

​Đối với tổ chức triển khai trả thu nhập:

Tổ chức trả các khoản thu nhập là đại lý sản xuất, ghê doanh: nộp hồ sơ khai thuế tại ban ngành thuế trực tiếp cai quản tổ chức.

Tổ chức trả thu nhập cá nhân là cơ quan Trung ương; cơ sở thuộc, trực trực thuộc Bộ, ngành, ubnd cấp tỉnh; cơ quan cung cấp tỉnh; cơ sở ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng thay mặt của những tổ chức nước ngoài: nộp hồ sơ khai thuế tại cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Giáo Án Thực Hành Kĩ Năng Sống Lớp 1, Giáo Án Kĩ Năng Sống Lớp 1

Tổ chức trả thu nhập là cơ sở thuộc, trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện; cơ quan cấp huyện: nộp hồ sơ khai thuế tại bỏ ra cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Đối cùng với cá nhân:

Cá nhân bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công thẳng khai thuế vào năm: địa điểm nộp làm hồ sơ quyết toán thuế là cục Thuế nơi cá thể nộp làm hồ sơ khai thuế vào năm.Cá nhân gồm thu nhập từ chi phí lương, chi phí công từ hai vị trí trở lên trực thuộc diện từ bỏ quyết toán thuế: nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:Cá nhân đang tính sút trừ gia cảnh cho phiên bản thân tại tổ chức triển khai trả thu nhập cá nhân nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp thống trị tổ chức trả thu nhập cá nhân đó. Ngôi trường hợp cá thể có biến đổi nơi thao tác làm việc và tại tổ chức trả thu nhập ở đầu cuối có tính bớt trừ gia cảnh cho phiên bản thân thì nộp làm hồ sơ quyết toán thuế tại ban ngành thuế cai quản tổ chức trả các khoản thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có biến đổi nơi thao tác làm việc và tại tổ chức triển khai trả thu nhập ở đầu cuối không tính giảm trừ gia cảnh cho bạn dạng thân thì nộp làm hồ sơ quyết toán thuế tại bỏ ra cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc nhất thời trú).Trường hợp cá thể chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bạn dạng thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập cá nhân nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại bỏ ra cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đk thường trú hoặc tạm bợ trú).

Trường hợp cá thể không ký hợp đồng lao động, hoặc ký kết hợp đồng lao hễ dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng hỗ trợ dịch vụ tất cả thu nhập tại một khu vực hoặc nhiều nơi sẽ khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm bợ trú).

Cá nhân trong thời điểm có thu nhập cá nhân từ chi phí lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi tuy vậy tại thời khắc quyết toán không làm việc tại tổ chức triển khai trả thu nhập cá nhân nào thì vị trí nộp làm hồ sơ quyết toán thuế là đưa ra cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đk thường trú hoặc nhất thời trú).

Xem thêm: Nghị Luận Về Cuộc Đời Những Đứa Bé Không Nơi Nương Tựa, Lời Bài Hát Những Đứa Trẻ Đường Phố

Đối với cá nhân cư trú tại những nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại phòng ban thuế nơi cá nhân cư trú thì cá nhân lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.

Cá nhân rất có thể ủy quyền quyết toán thuế hoặc trực tiếp quyết toán thuế TNCN. Tổ chức trả thu nhập và cá nhân thuộc diện khai quyết toán thuế nộp làm hồ sơ quyết toán thuế muộn nhất là ngày sản phẩm công nghệ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Xem phía dẫn gắng thể TẠI ĐÂY