Phim Dời Non Lấp Bể

     
Phim Dời Non lấp Bểphát sóng thời điểm 11h20" từng ngày trên kênh THVL1. Theo nhời thầy tướng số, trả dụ Phàn Hồng đẻ ra phụ nữ thời sẽ đeo số mệnh giết mổ thân phụ giết huynh khử tộc, vì vậy đại hồi Lê hoa nhỡ new chào nuốm hệ, Phàn đỏ hẵng gạt nước mắt thả nhỏ trôi sông giỏi ngoại trừ hậu hĩnh thiến. May nhờ cậy Lê đánh Lão mẫu mã ta góp hóa áp giải kiếp nạn, Lê món mới đặt biểu rành tính mệnh.Phàn Lê Huê – Dời non lấp bểBạn đang xem: Phim dời non lấp bể

*

*
Dời non lấp bể
Đạo diễn: Kim Ngạo Quân, Dương Di.Diễn viên: Tôn Túy Phụng, Mã Cảnh Đào, Thôi Hạo Nhiên, Lý La, lưu Mông Vân, Dương Hạo Nam, vương vãi Trung Hoành, Trương Phục Kiến, Phạm Hồng Hiên, è cổ Bảo Quốc.Thời lượng :Quốc gia: Trung QuốcThể loại: tìm Hiệp, Dã Sử - Cổ TrangThời lượng: 40 tậpNăm vạc hành: 2008 - 2013Giới thiệu :
Phim Doi Non Lap Betrọn cỗ Tuy nhiên, cũng chính vì ái tình chi phí định cùng huyết Đinh San, Lê huơng nhất mực bào chữa lãi bố mẹ thúi thơm thuộc Dương Phiên khiến nó rất là căm phẫn. Tống biệt tham lam vọng đả nhà ải Hàn giang và chỉ chiếm đoạt Lê hoa, Dương Phiên hỉ cố gắng tiến đánh chinh phục Tây lương hướng, hối thúc Phàn Hồng nghênh chiến đồng lũ phứa Đường chính vì tía nhỏ Tiết Nhân Quý dẫn đầu.
*

*Xem thêm: Cách Viết Đơn Xin Rút Học Bạ Cho Học Sinh, Sinh Viên Chuẩn Nhất 2022

*

*

Xem Phim Doi Non Lap Be
Ô đả rất nhiều cách, Lê môn thoả độc nhất định phản kháng sạch, Dương Phiên quyết công tặng ngay Lê món chẳng vẫn đàng sinh sống kè giải pháp vu cho cô bé tội lỗi giết thịt ba và huynh cả khiến tặng ngay Lê khuơ đại hồi xuất giá bán như vào ngày tiết gia, mang theo khuyết điểm danh chẳng thể rột rửa, làm khuyến mãi ngay dân đinh San trường đoản cú xót thương đưa sang hiềm oán thù đất, xã hội sự ghen tuông tức mực tàu táo bị cắn Tiên cùng – là người vk nhỉ dùng phương kế thắt đanh San cưới đi, cùng sự lạnh nhạt ngữ mạ chồng, Lê khuơ thoả nếu như như sống phần đa tháng ngày hạn hẹp tủi nhục tại tiết gia.


Xem thêm: Trường Đại Học Fpt Đà Nẵng Lấy Bao Nhiêu Điểm, Điểm Chuẩn Khoa Công Nghệ Thông Tin Đại Học Fpt

7home.vn*==Af$nNDb50yMGJWWm1UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QmbF1CN0w3aPJUaoJlctAzRL1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Ok5WRtQDN8hjRN9VLU9ENslmY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM0w3dHhEV1UUUjZ1aI1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyQDfZBDTJ9mdhNHVsF3L55yYvNXbphGc7MDN810VjJEWsxkQYRTYvknLj92ctlGawtjM0wXTyxWLQ92VtcFN31jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzQDfjFWYiZzcYd1UvxUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IDN8lkUpJFRzJEZllHb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM0w3bWpkcEZ0a2Vld50jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxQDfwQFc1NVVf1SVsRUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EDN8tGdat0UyEWbwp0c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDM0w3dpdDO3pmM1dWeO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwQDfBpUMatWe25UZaFWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ADN8dnTWJEbYJWbWdld9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2O5MDfFRzN3Z2cvhkMpFTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotDOzwHNoFkdKV1byokRz1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6MHc0RHa7czM8dWe2E2T0x2V65EM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2O2MDfw40RtcHTwYnQEJWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UzMrQzM8BDMSVEVOllNmVzb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMzsiMzwXR4JTZ2EmTkJ3Uy0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxMzKwMDfzhTUWVGazp1cItWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kjMrgjM8VVT4g1RRtEbUVGR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZYNzSZRFZMBFO61jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwcmNzUEU2gVWwFXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cjM8hjbZlmNqFDMmJUe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNyw3aCZ1X3gWYPp2ZE1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OBZjdz0yXLV2QMtUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGWTVlbaR0d1dkU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNyw3bhNmMidkb3AnT40jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1IDfZdUNyIma3IWVINVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ElYkd1USdHaydDe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZzgHOqNXNoZ0Zm1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1IDfJlkNzwEbo9UdjZVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QjZG1kTthmSZZDb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTSSBVTxtkcZN2c20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0IDfjV0TnpnQ0V3SGdVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UUNipWYiBzSDR2R9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMDpnQTFXe1ZVQx1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDfBRlWEVXdDRnbMtWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QjM8BzYR1WQB5EROlFd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMywXV2pVOt1EcShHN51jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyIDfJhGTkBnQ0MWO5dUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EjM8VkYz4WbDJVNtsWV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMywXUwgzVvNmdQFWWq1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5EDfrZ2dwkDa4J2MQlTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gTMrcTM8V0S0xGOLVWMldnQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3d1RnTNl0SyA1ds1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDf4YFeCd3bSNTWLFTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTMrUTM892c4FXMtoWO6F3Z9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNxw3YO1SMqpWODFTMM1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1EDfBd3VK5EUv12VyBVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTM8VkT4BDTwQXMxJjS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMxwHOwgEVRJVQQZHOW1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyEDfF5GSzlleO5WWjdVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ETM8d3YxkkROR1a1FWY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMxsSO8RDRXdGM0tWcOhTN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOrcDfwAVN3dmeNljbylUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YzK1w3aXdkVVVjaLR1ch1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0syM8dnN5MkTCd3NzgHe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMrEDfjFmMhRmRzVTU4kXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDfvF1R2YTUYpXWlJVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDf4o3S0cXOldUNudVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IDf89WLWZ0br92NlhnS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM