PHIM DỜI NON LẤP BỂ

     
Phim Dời Non Lấp Bểphát sóng lúc 11h20" mỗi ngày trên kênh THVL1. Theo nhời thầy tướng số, giả dụ Phàn Hồng đẻ ra con gái thời sẽ đeo căn số giết mổ phụ thân giết huynh diệt tộc, vì thế đại hồi Lê hoa nhỡ mới chào thế hệ, Phàn đỏ hẵng gạt nước mắt thả con trôi sông tốt ngoại trừ hậu hĩnh thiến. May nhờ cậy Lê Sơn Lão mẫu ta giúp hóa áp giải kiếp nạn, Lê món mới đặt biểu rành tính mệnh.Phàn Lê Huê – Dời non lấp bểBạn đang xem: Phim dời non lấp bể

*

*
Dời non lấp bể
Đạo diễn: Kim Ngạo Quân, Dương Di.Diễn viên: Tôn Túy Phụng, Mã Cảnh Đào, Thôi Hạo Nhiên, Lý La, Lưu Mông Vân, Dương Hạo Nam, Vương Trung Hoành, Trương Phục Kiến, Phạm Hồng Hiên, Trần Bảo Quốc.Thời lượng :Quốc gia: Trung QuốcThể loại: Kiếm Hiệp, Dã Sử - Cổ TrangThời lượng: 40 tậpNăm phát hành: 2008 - 2013Giới thiệu :
Phim Doi Non Lap Betrọn bộ Tuy nhiên, bởi vì ái tình tiền định cùng huyết Đinh San, Lê huơng nhất mực cãi lãi cha mẹ thúi thơm cùng Dương Phiên khiến nó hết sức căm phẫn. Tiễn đưa tham lam vọng đả chủ ải Hàn giang và chiếm đoạt Lê hoa, Dương Phiên hỉ nỗ lực tiến đánh chinh phục Tây lương hướng, giục giã Phàn Hồng nghênh chiến đồng bọn phứa Đường bởi vì tía con Tiết Nhân Quý dẫn đầu.
*

*Xem thêm: Cách Viết Đơn Xin Rút Học Bạ Cho Học Sinh, Sinh Viên Chuẩn Nhất 2022

*

*

Xem Phim Doi Non Lap Be
Ô đả mọi cách, Lê môn thoả nhất định kháng cự sạch, Dương Phiên quyết công tặng Lê món chẳng đang đàng sống kè cách vu cho nàng tội lỗi giết thịt ba và huynh cả khiến tặng Lê khuơ đại hồi xuất giá như vào máu gia, đưa theo khuyết điểm danh không thể rột rửa, làm tặng dân đinh San trường đoản cú xót thương chuyển sang hiềm oán đất, cộng đồng sự ganh tức mực tàu Táo Tiên cùng – là người vợ nhỉ dùng phương kế thắt đanh San cưới đi, và sự ghẻ lạnh ngữ mạ chồng, Lê khuơ thoả nếu như sống những tháng ngày hẹp tủi nhục tại Tiết gia.


Xem thêm: Trường Đại Học Fpt Đà Nẵng Lấy Bao Nhiêu Điểm, Điểm Chuẩn Khoa Công Nghệ Thông Tin Đại Học Fpt

7home.vn*==Af$nNDb50yMGJWWm1UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QmbF1CN0w3aPJUaoJlctAzRL1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Ok5WRtQDN8hjRN9VLU9ENslmY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM0w3dHhEV1UUUjZ1aI1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyQDfZBDTJ9mdhNHVsF3L55yYvNXbphGc7MDN810VjJEWsxkQYRTYvknLj92ctlGawtjM0wXTyxWLQ92VtcFN31jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzQDfjFWYiZzcYd1UvxUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IDN8lkUpJFRzJEZllHb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM0w3bWpkcEZ0a2Vld50jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxQDfwQFc1NVVf1SVsRUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EDN8tGdat0UyEWbwp0c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDM0w3dpdDO3pmM1dWeO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwQDfBpUMatWe25UZaFWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ADN8dnTWJEbYJWbWdld9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2O5MDfFRzN3Z2cvhkMpFTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvozcwRHdotDOzwHNoFkdKV1byokRz1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6MHc0RHa7czM8dWe2E2T0x2V65EM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOzBHd0h2O2MDfw40RtcHTwYnQEJWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UzMrQzM8BDMSVEVOllNmVzb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMzsiMzwXR4JTZ2EmTkJ3Uy0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxMzKwMDfzhTUWVGazp1cItWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kjMrgjM8VVT4g1RRtEbUVGR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZYNzSZRFZMBFO61jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwcmNzUEU2gVWwFXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cjM8hjbZlmNqFDMmJUe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNyw3aCZ1X3gWYPp2ZE1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OBZjdz0yXLV2QMtUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGWTVlbaR0d1dkU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNyw3bhNmMidkb3AnT40jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1IDfZdUNyIma3IWVINVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ElYkd1USdHaydDe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzZzgHOqNXNoZ0Zm1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1IDfJlkNzwEbo9UdjZVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QjZG1kTthmSZZDb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTSSBVTxtkcZN2c20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0IDfjV0TnpnQ0V3SGdVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UUNipWYiBzSDR2R9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMDpnQTFXe1ZVQx1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDfBRlWEVXdDRnbMtWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QjM8BzYR1WQB5EROlFd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMywXV2pVOt1EcShHN51jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyIDfJhGTkBnQ0MWO5dUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EjM8VkYz4WbDJVNtsWV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMywXUwgzVvNmdQFWWq1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5EDfrZ2dwkDa4J2MQlTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gTMrcTM8V0S0xGOLVWMldnQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3d1RnTNl0SyA1ds1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDf4YFeCd3bSNTWLFTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTMrUTM892c4FXMtoWO6F3Z9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNxw3YO1SMqpWODFTMM1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1EDfBd3VK5EUv12VyBVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTM8VkT4BDTwQXMxJjS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzMxwHOwgEVRJVQQZHOW1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OyEDfF5GSzlleO5WWjdVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ETM8d3YxkkROR1a1FWY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMxsSO8RDRXdGM0tWcOhTN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOrcDfwAVN3dmeNljbylUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YzK1w3aXdkVVVjaLR1ch1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0syM8dnN5MkTCd3NzgHe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMrEDfjFmMhRmRzVTU4kXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDfvF1R2YTUYpXWlJVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MDf4o3S0cXOldUNudVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IDf89WLWZ0br92NlhnS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM