Please Wait

     

Bài 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

Bài 3 trang 103 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: Hãy tính x với y trong những hình sau:

*

Lời giải:

a. Hình a:

Theo định lí Pi-ta-go, ta có:

y2 = 72 + 92 ⇒ y =

*

Theo hệ thức liên hệ giữa con đường cao với cạnh trong tam giác vuông, ta có:

x.y = 7.9 ⇒ x =

*

b. Hình b:

Theo hệ thức contact giữa con đường cao cùng hình chiếu, ta có:

52 = x.x = x2 ⇒ x = 5

Theo hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông cùng hình chiếu, ta có:

y2 = x.(x + x) = 5.(5 + 5) = 50 ⇒ y = √50 = 5√2

Bài 4 trang 103 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: Hãy tính x và y trong những hình sau:

*

Lời giải:

a. Hình a:

Theo hệ thức tương tác giữa mặt đường cao với hình chiếu, ta có:

32 = 2.x ⇒ x =

*
= 4,5

Theo hệ thức contact giữa cạnh góc vuông với hình chiếu, ta có:

y2 = x.(x + 2) = 4,5.(4,5 + 2) = 29,25 ⇒ y = √29,25

b. Hình b:

Ta có:

*
= 4.5 = 20

Theo định lí Pi-ta-go, ta có:

y2 = BC2 = AB2 + AC2 = 152 + 202 = 625

Suy ra: y = √625 = 25

Theo hệ thức contact giữa mặt đường cao và cạnh vào tam giác vuông, ta có:

x.y = 15.20 ⇒ x =

*
= 12

Bài 5 trang 103 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: cho tam giác ABC vuông tại A, con đường cao AH. Giải bài bác toán trong mỗi trường đúng theo sau:

a. Cho AH = 16, bảo hành = 25.

Bạn đang xem: Please waitXem thêm: Trò Chơi Cuộc Thi Nấu Ăn Công Chúa Nấu Ăn Ngày Tết, Trò Chơi Công Chúa

Tính AB, AC, BC, CH

b. Cho AB = 12, bh = 6. Tính AH, AC, BC, CH

Lời giải:

*

a. Theo hệ thức contact giữa con đường cao và hình chiếu, ta có: AH2 = BH.CH

⇒ CH =

*

BC = bh + CH = 25 + 10,24 = 35,24

Theo hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông với hình chiếu, ta có:

AB2 = BH.BC ⇒ AB =

*

≈ 29,68

AC2 = HC.BC

⇒ AC =

*
≈ 18,99

b. Theo hệ thức tương tác giữa cạnh góc vuông cùng hình chiếu, ta có:

AB2 = BH.BC ⇒ BC =

*
= 24

CH = BC – bảo hành = 24 – 6 = 18

Theo hệ thức tương tác giữa các cạnh góc vuông cùng hình chiếu, ta có:

AC2 = HC.BC ⇒ AC =

*
≈ 20,78

Theo hệ thức tương tác giữa con đường cao cùng hình chiếu cạnh góc vuông, ta có:

AH2 = HB.BC ⇒ AH =

*

Bài 6 trang 103 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: cho tam giác vuông với những cạnh góc vuông bao gồm độ nhiều năm là 5 với 7, kẻ mặt đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính mặt đường cao này và các đoạn thẳng mà nó chia nhỏ ra trên cạnh huyền.

Lời giải:

*

Giả sử tam giác ABC có

*
, AB = 5, AC = 7

Theo định lí Pi-ta-go, ta có:

BC2 = AB2 + AC2

⇒ BC =

*

Theo hệ thức contact giữa đường cao và cạnh trong tam giác vuông, ta có:

AH.BC = AB.AC ⇒ AH =

*

Theo hệ thức contact giữa cạnh góc vuông cùng hình chiếu của nó, ta có:

AB2 = BH.BC ⇒ bảo hành =

*

CH = BC – bh =

*

Bài 7 trang 103 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Đường cao của một tam giác vuông phân chia cạnh huyền thành hai tuyến đường thẳng tất cả độ dài là 3 cùng 4. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

Xem thêm: Tìm Kiếm Ký Tự Trong Excel Hướng Dẫn Tìm Kiếm Ký Tự Trong Excel

*

Lời giải:

Giả sử tam giác ABC tất cả góc BAC = 90o, AH ⊥ BC, bảo hành = 3, CH = 4

Theo hệ thức tương tác giữa cạnh góc vuông cùng hình chiếu, ta có:

AB2 = BH.BC = 3.(3 + 4) = 3.7 = 21 ⇒ AB = √21

AC2 = CH.BC = 4.(3 + 4) = 4.7 = 28 ⇒ AC = √28 = 2√7

Bài 8 trang 103 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cạnh huyển của một tam giác vuông to hơn một cạnh góc vuông là một trong cm và tổng của nhì cạnh góc vuông lớn hơn cạnh huyển là 4cm. Hãy tính các cạnh của tam giác vuông này.