Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol một amin

     

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, đối kháng chức phải dùng hết 10,08 lít khí O2 (đktc). Công thức của amin là:
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol một amin

Đốt cháy một lượng amin A là đồng đẳng của metylamin được N2, CO2, H2O trong những số đó nCO2 : nH2O= 2 : 3. A tất cả công thức phân tử


Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam một amin no, mạch hở, đơn chức X nhận được 6,72 lít CO2. Cách làm phân tử của X là


Đốt cháy một amin đơn chức no thu được tỉ lệ số mol nCO2 : nH2O= 4/7. Amin vẫn cho mang tên gọi nào bên dưới đây?


Hợp hóa học X là amin no. Đốt cháy không còn a mol X được b mol CO2, c mol H2O với d mol N2. Biết c – b = a, 2/3 d


Đốt cháy hoàn toàn một amin no, solo chức, mạch hở bằng lượng oxi vừa đủ. Thành phầm cháy thu được lấy ngưng tụ khá nước, sót lại hỗn vừa lòng khí có tỉ khối đối với hiđro là 20,4. Bí quyết phân tử của amin là:


Lấy 0,166 (g) một hợp hóa học A tất cả chứa Nitơ, oxi hoá A hết bằng CuO được hỗn hợp khí gồm CO2­, H2O, N2. Trộn nước hấp thụ không còn trong H2SO4 (khối lượng tăng 0,162(g)), CO2 hấp thụ hết trong NaOH (khối lượng tăng 0,44 (g)). Khí N2chiếm thể tích 0,0224 lít (đktc). Biết tỉ khối của A đối với không khí bằng 2,862. Cách làm phân tử A là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam amin X (no, solo chức, mạch hở), chiếm được H2O, 1,792 lít khí CO2 (đktc) và 0,28 gam khí N2. Cực hiếm của m là
Xem thêm: Download Sách Giáo Trình Tự Học Excel 2016 Pdf, Giáo Trình Excel 2016 Toàn Tập Pdf

Đốt cháy trọn vẹn một amin, no, đối chọi chức, mạch hở. Thành phầm cháy sau khi ngưng tụ khá nước gồm tỉ khối so với H2là 19,333. Bí quyết phân tử của amin là


X là amin no, đối chọi chức với O2 bao gồm tỉ lệ mol 2:9. Đốt cháy hoàn toàn amin bằng O2 tiếp nối cho sản phẩm cháy qua hỗn hợp NaOH đặc, dư, thì thu được khí Y có tỉ khối đối với H2bằng 15,2. Số công thức cấu tạo của amin là


Đốt cháy trọn vẹn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 cùng 1,12 lít khí N2(đktc). Quý hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn 0,12 mol một amin no, mạch hở X bởi oxi hoàn toản thu được 0,6 mol tất cả hổn hợp khí cùng hơi. Cho 9,2 gam X công dụng với hỗn hợp HCl dư thì số mol HCl phản nghịch ứng là


Cho amin T (no, đơn chức, mạch hở). Đốt cháy trọn vẹn T, thu được N2, 2V lít khí CO2 cùng 2,75V lít khá H2O(các thể tích đo ở cùng đk nhiệt độ, áp suất). Số đồng phân kết cấu là amin bậc một của T là


T là tỉ lệ thành phần VCO2 :VH2O(các khí thuộc điều kiện) lúc đốt cháy amin no, đối chọi chức mạch hở . Vậy lúc số nguyên tử cacbon trong amin tăng thì giá trị của T là:


Đốt cháy trọn vẹn V lít hơi amin T (no, 1-1 chức, mạch hở) bởi khí O2, chiếm được 10V toàn diện và tổng thể tích khí với hơi gồm N2, CO2 và H2O(các thể tích đo nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ, áp suất). Số công thức kết cấu là amin bậc nhì của T là
Xem thêm: Những Hình Ảnh Giống "Cái Ấy" Của Người Phụ Nữ Đến Khó Tin, Ngày Ấy Vì Ai Mà Đổi Thay: Cẩm Thương

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam