DỊCH BÀI UNIT 5 LỚP 12

     

UNIT 5. HIGHER EDUCATION

Ask & answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

I. BEFORE YOU READ (Trước khi đọc)

*

Work in pairs. Ask và answer the questions.

Bạn đang xem: Dịch bài unit 5 lớp 12

(Làm bài toán từng đôi. Hỏi và vấn đáp câu hỏi.)

1. How do you say in English the names of these universities? (Làm gắng nào để các bạn gọi tên tiếng Anh của những trường đại học?)

=> - Hue University (Đại học tập Huế)

- Hanoi University of Architecture (Đại học bản vẽ xây dựng Hà Nội)

- Hanoi University of Natural Science (Đại học tập khoa học tự nhiên Hà Nội)

2. What university would you like to apply for và why? (Bạn muốn đăng ký vào trường đại học và tại sao?)

=> I"d lượt thích to apply for Hue University because Hue is the only place where there are national historical remains left: such as royal palaces & tombs, etc.... Moreover, its Department of Court National Culture is the best of all, especially in folk music and dances. This is the most distinctive of our national culture, so we should conserve & safeguard it.

(Tôi mong muốn xin học tại Đại học tập Huế vị Huế là địa điểm duy nhất còn sót lại của di tích lịch sử lịch sử nước nhà như cung điện hoàng gia, lăng chiêu mộ vv .. Hơn nữa, cỗ Văn hoá quốc gia của tòa án nhân dân là giỏi nhất, đặc biệt là trong âm thanh dân gian và điệu múa. Đây là đặc trưng nhất của văn hoá tổ quốc của shop chúng tôi nên bảo đảm và bảo đảm an toàn nó.)

II. WHILE YOU READ(Trong lúc đọc)

Three students talk about their first impressions of university life. Read the passage and then đo the tasks that follow. (Ba sinh viên nói đến cảm nghĩ đầu tiên của chúng ta về đời sống ở đại học. Đọc đoạn văn và tiếp nối làm những bài tập kèm theo.)

Click tại phía trên để nghe:

 

Sarah

On the first weekend I went out with my new friends, walking around campus. It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine. The most exciting thing was that I didn"t have to explain khổng lồ my parents where I was going, who with, or what time I"d be home!

On Saturday night, I followed my roommate to lớn a party. The people at the tiệc ngọt were busy playing some game, and no one seemed khổng lồ notice my existence. I suddenly felt so lonely. Fighting back tears, I ran back khổng lồ my room, thinking I would never feel at home at college.

Ellen

My roommate left the window open all the time, even when it was 10 degrees Celsius out, & went to lớn bed at 10 every night. When she got sick after midterms, she blamed my typing và having a light on while she was trying to lớn sleep.

At first, college was a little daunting. I graduated from a small school. After seeing the same people over & over for many years, it was amazing, but a little scary, khổng lồ be in a place where it seemed lượt thích I never saw the same person twice.

Brenden

The first year at college was probably the best & most challenging year of my life. Academically, I enjoyed it thoroughly. Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance to lớn use my creativity & knowledge to help society.

Socially, I made lots of new friends both through engineering & living at St John"s College on campus. The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities khổng lồ meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.

Hướng dẫn dịch:

 Sarah

Ngày vào ngày cuối tuần đầu tiên tôi đi dạo với những người dân bạn mới, quốc bộ quanh khuôn viên đại học. Thật đam mê thú, nghĩ về về tôi học tập trường đh thế nào, chạm chán những người rất có thể là những người bạn giỏi của tôi. Điều thú vị nhất là tôi không phải lý giải cho cha mẹ tôi đi đâu, đi với ai và tôi buộc phải về nhà thời gian mấy giờ!

Vào một buổi tối Thứ Bảy, tôi theo một chúng ta cùng chống dự một giở tiệc. Những người dân ở bữa tiệc bận chơi trò chơi, và ngoài ra không ai chú ý sự tồn tại của tôi. Tự dưng tôi cảm xúc cô đơn. Cố gắng nén đông đảo giọt nước mắt, tôi chạy về phòng, nghĩ có lẽ tôi không khi nào cảm thấy thoải mái ở ngôi trường đại học.

Ellen

Bạn thuộc phòng của tôi luôn để cửa sổ mở, trong cả khi phía bên ngoài 100C cùng đi ngủ cơ hội 10 giờ mỗi đêm. Khi chúng ta ấy bị bệnh sau phần đa ngày thi thân học kì, bận ấy đổ lỗi cho việc tôi tấn công máy cùng để đèn sáng trong khi bạn ấy nỗ lực ngủ.

Lúc đầu, trường đh làm đến tôi chán nản lòng đôi chút. Tôi xuất sắc nghiệp tại một trường nhỏ. Sau khi chạm mặt đi gặp gỡ lại cùng những người dân đó các năm, tôi ngạc nhiên, tuy thế hơi sợ, sống ở 1 nơi bên cạnh đó tôi chưa bao giờ thấy thuộc một fan hai lần.

Brenden

Năm đầu sống trường đại học có lẽ là năm đẹp nhất và thách thức nhất trong đời tôi. Về câu hỏi học, tôi thiệt sự say đắm thú. Tham gia vào dự án công trình Kĩ thuật nâng cấp cho tôi dịp áp dụng tính sáng tạo và loài kiến thức để giúp đỡ xã hội.

Về giao tiếp (xã hội), tôi kết nhiều người mới qua ngành kỹ năng lẫn câu hỏi sống sinh hoạt khuôn viên ngôi trường Đại học tập Thánh Jhon. Chương trình chuyển động xã hội của những trường đại học hỗ trợ nhiều thời cơ để gặp mặt gỡ những sinh viên không cùng ngành kĩ thuật cũng tương tự các kĩ sư khác, không ít người dân trong họ đang trở thành những người bạn bè của tôi.

Task 1: Complete the following sentences, using the right forms or the words in the box. (Hoàn chỉnh những câu sau. Dùng dạng đúng của những từ trong khung.)

campus blame scary challenge amazing

1. The new library was built in the centre of the…………..

2. They…………….the rise in oil prices for the big increase in inflation.

3. That"s the………………story I"ve ever heard.

4. Intelligent boys like to study something if it really………………them.

Xem thêm: Tổng Hợp Điểm Chuẩn Ngành Kinh Doanh Thương Mại Cao Nhất Lên Đến 27,45

5. The new oto goes at an…………………….speed.

Lời giải:

1 .The new library was built in the centre of the campus.

(Thư viện mới được xây dựng tại chính giữa của khuôn viên.)

2 .They blamed the rise in oil prices for the big increase in inflation.

(Họ đổ lỗi mang lại sự gia tăng giá dầu mang lại sự tăng thêm lạm phát.)

3. That"s the scariest story I"ve ever heard.

(Đó là câu chuyện đáng hại nhất nhưng tôi từng nghe.)

4. Intelligent boys lượt thích to study something if it really challenges them.

(Những đứa trẻ em thông minh mong mỏi học một cái gì đó nếu thật sự thách thức chúng.)

5. The new car goes at an amazing speed.

(Xe new đi với tốc độ kinh ngạc.)

Task 2: Find out who: (Tìm ra ai.)

a. Attended a các buổi tiệc nhỏ on the first weekend at college.

b. Didn"t get on very well with the roommate.

c. Was not used lớn meeting different people every day at college.

d. Liked having a chance lớn be creative.

e. Was very excited about going khổng lồ college.

f. Enjoyed the first year at college.

Sarah: (1)________ (2)__________

Ellen: (3)________ (4)___________

Brenden: (5)_______ (6)___________

Lời giải:

Sarah: 

a. Attended a tiệc ngọt on the first weekend at college. (đã tham gia một bữa tiệc vào ngày vào ngày cuối tuần đầu tiên sống trường đại học.)

e. Was very excited about going to college. (rất vui mừng khi lên đại học.)

Thông tin: “On Saturday night, I followed my roommate to lớn a party.”

“It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine.”

Ellen:

 b. Didn"t get on very well with the roommate. (đã không có côn trùng quan hệ tốt với các bạn cùng phòng.)

c. Was not used lớn meeting different people every day at college.(đã ko thường gặp mặt gỡ những người khác hàng ngày tại ngôi trường đại học.)

Thông tin: “When she got sick after midterms, she blamed my typing & having a light on while she was trying to sleep.”

“a little scary, khổng lồ be in a place where it seemed lượt thích I never saw the same person twice.”

Brenden:

d.liked having a chance lớn be creative. (thích có thời cơ sáng tạo.)

f.enjoyed the first year at college. (tận hưởng năm trước tiên ở ngôi trường cao đẳng.)

Thông tin: “Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance lớn use my creativity & knowledge to lớn help society.”

“The first year at college was probably the best and most challenging year of my life.”

Task 3 : Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What did Sarah vì chưng on the first weekend? (Sarah đã làm gì trong tuần đầu tiên? )

=> She went out with her new friends, walking around the campus.

Xem thêm: Thử Ngay 8 Phần Mềm Tạo Kiểu Tóc Cho Android, Ứng Dụng Thử Kiểu Tóc Mới

(Cô đi chơi với bạn bè mới, đi dạo quanh khuôn viên.)

Thông tin: (câu trước tiên đoạn 1)

2. Why did Sarah feel so lonely at the party? (Tại sao Sarah cảm thấy cô đơn trong bữa tiệc?)

=> Because she felt no one seemed to lớn nolice her (Bởi bởi cô ấy cảm thấy không ai bên cạnh đó nuông chiều cô ấy. )

Thông tin: “The people at the các buổi tiệc nhỏ were busy playing some game, & no one seemed to notice my existence. I suddenly felt so lonely.”

3. What problems did Ellen have with her roommate? ( Ellen có vấn đề gì với các bạn cùng chống của cô?)

=> Her roommate left the window xuất hiện all the time, even in the cold weather, went to lớn bed late và blamed her typing and having the light on. (Bạn cùng phòng của cô ấy đã luôn để cửa sổ mở, ngay cả trong khí hậu lạnh giá, đi ngủ muộn với đổ lỗi cho mình ấy gõ phím máy tính xách tay và nhằm đèn sáng. )

Thông tin: (đoạn đầu tiên của Ellen)

4. What did Brenden think about his first year at college? ( Brenden vẫn nghĩ gì về năm đầu tiên của mình tại trường đại học?)

=> He thought it was probably the best & most challenging year of his life. (Anh nghĩ về đó chắc hẳn rằng là năm tốt nhất và đầy thử thách nhất vào cuộc đời. )

Thông tin: “The first year at college was probably the best & most challenging year of my life.”

5. What does the social calendar of the colleges provide him? (Chương trình chuyển động xã hội của những trường đại học cung cấp cho anh ta?)

=> It provides him with a lot of opportunities to lớn meet non-engineering students as well as other engineers. (Nó cung ứng cho anh ta nhiều cơ hội gặp mặt gỡ sinh viên không kỹ thuật tương tự như các kỹ sư khác.)

Thông tin: “The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities lớn meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.”