CHÚ ĐẠI BI 5 BIẾN CHO NGƯỜI CHƯA THUỘC

     

gớm chú Đại Bi 5 trở thành thầy ưng ý Trí bay tụng, nghe gớm chú Đại Bi 5 biến đổi chữ to, dễ đọc, dành riêng cho Phật tử không thuộc.
Bạn đang xem: Chú đại bi 5 biến cho người chưa thuộc

Chú Đại Bi nằm trong tởm Đại bi trung ương đà la ni của ý trung nhân Tát Quán rứa Âm, Ngài đã phát nguyện rằng: Nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà hơn nữa bị đọa vào bố đường ác, ko được sinh về các cõi Phật, ko được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác.

*

Kinh chú Đại Bi 5 đổi thay cho Phật tử không thuộc

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi trọng tâm đà la ni

1. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da

2. Nam mô a rị da

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

4. Nhân tình Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phát duệ

9. Số đát mãng cầu đát tỏa

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam tế bào na ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)

17. Na ma bà dà

18. Ma phát đạt đậu đát điệt tha

19. Án. A bà lô hê

20. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha người yêu đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27. Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô phân phát xà da đế

29. Ma ha phân phát xà domain authority đế

30. Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá ra giá ra

34. Mạ mạ phân phát ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất na thất na

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Phát sa phát sâm

40. Phật ra xá da

41.

Xem thêm: Nghe Truyện Ma Đình Soạn Mới Nhất 2019 Mới Nhất 2022, Truyện Ma Mới Có Thật Mc Đình Soạn Kể Khiếp Sợ


Xem thêm: Blade And Soul A Debugger Has Been Found Running In Your System Please Unload It From Memory


Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Vớ rị tất rị

45. Tô rô tô rô

46. Bồ Đề dạ người tình Đề dạ

47.Bồ đà dạ người yêu đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Mãng cầu ra cẩn trì

50. Địa rị nhan sắc ni na

51. Cha dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Vớ đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha vớ đà dạ

56. Ta bà ha

57. Vớ đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Mãng cầu ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra na ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a vớ đà dạ

67. Ta bà ha

68. đưa kiết ra a tất đà dạ

69. Ta bà ha

70. Cha đà ma kiết vớ đà dạ

71. Ta bà ha

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da

77. Nam tế bào a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

81. Án. Tất năng lượng điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà gia

84. Ta bà ha

Nam tế bào Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Mời chúng ta theo dõi tử vi đông phương để update thêm những tin tức hữu ích khác.