Câu Hỏi Trăc Nghiệm Tin Học

     
reviews tin tức tài liệu - Văn bạn dạng Công văn Lịch thực hành thực tế dữ liệu riêng
*

Trong ngôn từ chương trình thi chứng chỉ ứng dụng cntt cơ bản sẽ có phần thắc mắc lý thuyết trắc nghiệm bao gồm 30 câu, thời gian làm bài xích 30 phút. Nếu hoàn thành không đủ 15/30 câu thì xem như ko đạt.Dưới đó là một số câu hỏi trắc nghiệm dành cho chúng ta ôn tập để tham gia các kỳ thi.

Bạn đang xem: Câu hỏi trăc nghiệm tin học

(Đáp án lưu ý có chữ nghiêng)

Câu 1. Trang bị nào sau đây dùng để kết nối mạng?a) Ramb) Romc) Routerd) CPU

Câu 2. Khối hệ thống nhớ của dòng sản phẩm tính bao gồm:a) bộ nhớ trong, bộ lưu trữ ngoàib) Cache, bộ nhớ lưu trữ ngoàic) bộ nhớ ngoài, ROMd) Đĩa quang, bộ lưu trữ trong

Câu 3. Vào mạng thứ tính, thuật ngữ nói qua có ý nghĩa sâu sắc gì?a) chia sẻ tài nguyênb) thương hiệu của một thiết bị kết nối mạngc) tiến hành lệnh in vào mạng viên bộd) một phần mềm cung ứng sử dụng mạng cục bộ

Câu 4. Bộ nhớ RAM cùng ROM là bộ lưu trữ gì?a) Primary memoryb) Receive memoryc) Secondary memoryd) Random access memory.

Câu 5. Những thiết bị nào thông dụng nhất hiện giờ dùng để hỗ trợ dữ liệu mang đến máy xử lý?a) bàn phím (Keyboard), loài chuột (Mouse), đồ vật in (Printer) .b) trang bị quét ảnh (Scaner).c) bàn phím (Keyboard), con chuột (Mouse) cùng Máy quét hình ảnh (Scaner).d) sản phẩm công nghệ quét hình ảnh (Scaner), chuột (Mouse)

Câu 6. Quan niệm hệ quản lý là gì ?a) cung ứng và xử lý các phần cứng với phần mềmb) phân tích phương pháp, chuyên môn xử lý tin tức bằng máy vi tính điện tửc) nghiên cứu và phân tích về công nghệ phần cứng và phần mềmd) Là một trong những phần mềm điều khiển xe trên máy tính, dùng làm điều hành, cai quản các đồ vật phần cứng và những tài nguyên phần mềm trên máy tính

Câu 7. Cho biết thêm cách xóa một tập tin tuyệt thư mục mà không dịch rời vào Recycle Bin:?a) lựa chọn thư mục xuất xắc tâp tin nên xóa -> Deleteb) chọn thư mục xuất xắc tâp tin phải xóa -> Ctrl + Deletec) lựa chọn thư mục tuyệt tâp tin cần xóa -> alt + Deleted) chọn thư mục tốt tâp tin đề nghị xóa -> Shift + Delete

Câu 8. Danh sách những mục lựa chọn trong thực 1-1 gọi là :a) thực đơn padb) thực đơn optionsc) menu bard) tất cả đều sai

Câu 9. Tính năng của phím Print Screen là gì?a) In screen hiện hành ra thiết bị inb) không có công dụng gì khi sử dụng 1 mình nó.c) In văn bạn dạng hiện hành ra trang bị ind) Chụp screen hiện hành

Câu 10. Nếu bạn có nhu cầu làm cho cửa sổ nhỏ tuổi hơn (không kín đáo màn hình), bạn nên áp dụng nút nào?a) Maximumb) Minimumc) Restore downd) Close

Câu 11. Trong soạn thảo Word, tính năng của tổ hợp phím Ctrl – S là:a) chế tạo một văn bạn dạng mớib) chức năng thay chũm nội dung trong soạn thảoc) Định dạng văn bản hoad) Lưu nội dung tập tin văn bản vào đĩa

Câu 12. Vào soạn thảo Word, để chèn các kí tự quan trọng đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:a) View – Symbolb) Format – Symbolc) Tools – Symbold) Insert – Symbol

Câu 13. Trong soạn thảo Word, để xong xuôi 1 đoạn (Paragraph) cùng muốn sang một đoạn mới :a) Bấm tổ hợp phím Ctrl – Enterb) Bấm phím Enterc) Bấm tổ hợp phím Shift – Enterd) Word từ bỏ động, không yêu cầu bấm phím

Câu 14. Trong soạn thảo Word, tổng hợp phím nào chất nhận được đưa nhỏ trỏ về cuối văn bạn dạng :a) Shift + Endb) alternative text + Endc) Ctrl + Endd) Ctrl + alt + End

Câu 15. Vào soạn thảo Word, áp dụng phím lạnh nào nhằm chọn tất cả văn bản:a) alt + Ab) Ctrl + Ac) Ctrl + Shift + Ad) Câu 1 với 2.

Câu 16. Trong soạn thảo Word, để chọn 1 đoạn văn bản ta thực hiện:a) Click 1 lần trên đoạnb) Click gấp đôi trên đoạnc) Click 3 lần bên trên đoạnd) Click 4 lần bên trên đoạn.

Câu 17. Trong soạn thảo Word, muốn lưu lại lựa chọn một từ, ta thực hiện :a) Nháy đúp con chuột vào từ cần chọnb) Bấm tổ hợp phím Ctrl – Cc) Nháy chuột vào từ buộc phải chọnd) Bấm phím Enter

Câu 18. Trong soạn thảo Word, muốn tách một ô vào Table thành nhiều ô, ta thực hiện:a) Table – Merge Cellsb) Table – Split Cellsc) Tools – Split Cellsd) Table – Cells

Câu 19. Vào soạn thảo Word, làm việc nào tiếp sau đây sẽ kích hoạt lệnh Paste (Chọn những đáp án)a) tại thẻ Home, nhóm Clipboard, lựa chọn Pasteb) Bấm tổ hợp phím Ctrl + V.c) chọn vào mục vào Office Clipboard) tất cả đều đúng

Câu 20. ứng dụng nào có thể soạn thảo văn bản với nội dung và format như sau:” Công cha như núi Thái SơnNghĩa bà bầu như nước trong mối cung cấp chảy ra.Một lòng thờ bà bầu kính cha,Cho tròn chữ hiếu bắt đầu là đạo con.”a) Notepadb) Microsoft Wordc) WordPadd) toàn bộ đều đúng

Câu 21. Vào bảng tính Excel, giá trị trả về của công thức =LEN(“TRUNG TAM TIN HOC”) là:a) 15b) 16c) 17d) 18

Câu 22. Vào bảng tính Excel, cho các giá trị như sau: ô A4 = 4, ô A2 = 5, ô A3 = 6, ô A7 = 7 tại vị trí ô B2 lập cách làm B2 = Sum(A4,A2,Count(A3,A4)) cho biết kết quả ô B2 sau khoản thời gian Enter:a) 10b) 9c) 11d) Lỗi

Câu 23. Vào bảng tính Excel, ô A1 đựng nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi tiến hành công thức = LEN(A1)thì cực hiếm trả về kết quả:a) 6b) 11c) 5d) 0

Câu 24. Vào bảng tính Excel, ô A1 cất giá trị 7.5. Ta lập phương pháp tại ô B1 có nội dung như sau=IF(A1>=5, “Trung Bình”, IF(A1>=7, “Khá”, IF(A1>=8, “Giỏi”, “Xuất sắc”))) khi đó kết quả nhận được là:a) Giỏi.b) Xuất sắc.c) Trung Bìnhd) Khá.

Câu 25. Vào bảng tính Excel, hàm nào dùng làm tìm kiếm:a) Vlookupb) IFc) Leftd) Sum

Câu 26. Vào bảng tính Excel, để lưu tập tin đang mở bên dưới một thương hiệu khác, ta chọn:a) tệp tin / Save Asb) tệp tin / Savec) tệp tin / Newd) Edit / Replace

Câu 27. Vào bảng tính Excel, hàm Today() trả về:a) Số ngày vào thángb) Số mon trong nămc) Ngày hiện hành của hệ thốngd) thời gian trong ngày

Câu 28. Vào bảng tính Excel, các dạng showroom sau đây, showroom nào là địa chỉ tuyệt đối:a) B$1$$10$Db) B$1c) $B1:$D10d) $B$1:$D$10

Câu 29. Trong bảng tính Excel, Ô C2 đựng hạng của học sinh. Bí quyết nào tính học bổng theo điều kiện: giả dụ xếp hạng từ hạng một mang lại hạng bố thì được học bổng là 200000, sót lại thì để trốnga) =IF(C2>=3, 200000, 0)b) =IF(C2c) =IF(C2d) =IF(C2a) 0b) 5c) #VALUE!d) #NAME!

Câu 31. Trong Powerpoint nhằm tạo new 1 Slide ta sử dụng?a) trang chủ -> Slides -> New Slideb) Insert -> New Slidec) design -> New Slided) View -> New Slide

Câu 32. Vào Powerpoint mong muốn đánh số trang đến từng Slide ta cần sử dụng lệnh làm sao sau đây:a) Insert Bullets & Numberingb) Insert Text Slide Number.c) Format Bullets and Number.d) các câu trên rất nhiều sai

Câu 33. Khi kiến tạo các Slide, sử dụng trang chủ -> Slides -> New Slide có ý nghĩa gì ?a) Chèn thêm 1 slide new vào ngay lập tức trước slide hiện hànhb) Chèn thêm 1 slide mới vào ngay lập tức sau slide hiện tại hànhc) Chèn thêm 1 slide mới vào ngay trước slide đầu tiênd) Chèn thêm một slide new vào tức thì sau slide cuối cùng

Câu 34. Để trình chiếu một Slide hiện hành, bạn thực hiện lựa lựa chọn nào? (Chọn những lựa chọn)a) Nhấn tổng hợp phím Shift+F5b) Nhấn tổng hợp phím Ctrl+Shift+F5c) Slide Show -> Start Slide Show -> From Current Slided) dìm phím F5

Câu 35. Để tạo hiệu ứng cho 1 Slide, bạn áp dụng lựa lựa chọn nào?a) Animations -> showroom Animationb) Animations -> Animationc) Transitions -> Effect Optionsd) Transitions -> Transition lớn this Slide

Câu 36. Khi xây đắp Slide với PowerPoint, muốn biến hóa mẫu nền kiến thiết của Slide, ta thực hiện:a) thiết kế ->Themes …b) thiết kế ->Background…c) Insert -> Slide kiến thiết …d) Slide Show -> Themes…

Câu 37. Tác dụng công nạm nào sau đây trong nhóm dùng để xem trình chiếu slide sẽ hiển thị thiết kế (thanh luật pháp zoom góc dưới bên bắt buộc của đồ họa thiết kế):a) Normalb) Slide Sorterc) Slide showd) Reading view

Câu 38. Chức năng Animations/ Timing/ Delay dùng để:a) thiết lập thời gian chờ trước lúc slide được trình chiếub) thiết lập cấu hình thời gian chờ trước khi hiệu ứng bắt đầuc) thiết lập thời gian chuyển động cho tất cả các hiệu ứngd) tất cả đều đúng

Câu 39. Để vẽ vật dụng thị trong Slide ta chọn:a) File/ Chartb) Insert/ Chartc) View/ Chartd) Design/ Chart

Câu 40. Để hủy bỏ thao tác làm việc vừa triển khai ta nhấn tổ hợp phím:a) Ctrl + Xb) Ctrl + Zc) Ctrl + Cd) Ctrl + V

Câu 41. Lúc 1 dòng chủ đề trong thư ta nhấn được bắt đầu bằng chữ RE:; thì thông thường thư là:a) Thư rác, thư quảng cáob) Thư mớic) Thư của phòng cung cấp thương mại dịch vụ E-mail mà ta đã sử dụngd) Thư vấn đáp cho thư nhưng mà ta sẽ gởi trước đó

Câu 42. Trang web Yahoo.com hoặc gmail.com cho phép người sử dụng thực hiệna) dìm thưb) gửi thưc) sản xuất hộp thưd) 3 chọn lựa trên đúng

Câu 43. Công dụng Bookmark của trình chăm bẵm web sử dụng để:a) Lưu website về thứ tínhb) Đánh dấu trang web trên trình duyệtc) Đặt làm cho trang chủd) tất cả đều đúng

Câu 44. Còn nếu không kết nối được mạng, các bạn vẫn hoàn toàn có thể thực hiện được vận động nào sau đây:a) gởi emailb) Viết thưc) xem 1 trang webd) in vào may in thực hiện chung cài đặt ở sản phẩm khác

Câu 45. Khi mong mỏi tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, chúng ta cầna) tìm kiếm kiếm trên các Websites kiếm tìm kiếm siêng dụngb) Tùy vào văn bản tìm kiếm mà liên kết đến những Websites nạm thể.c) kiếm tìm kiếm ở ngẫu nhiên một Websites nàod) Tìm trong các sách danh bạ internet

Câu 46: bộ nhớ truy nhập trực tiếp RAM được viết tắt từ, bạn sử dụng lựa chọn nào?a) Read Access Memory.b) Random Access Memory.c) Rewrite Access Memory.d) Cả 3 câu gần như đúng.

Câu 47: tài năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào vào … ban thực hiện lựa lựa chọn nào?a) tốc độ CPU, dung lượng bộ nhớ RAM, dung lượng và vận tốc ổ cứng.b) yếu ớt tố nhiều nhiệmc) hiện tượng kỳ lạ phân mảnh ổ đĩa.d) Cả 3 phần trên phần nhiều đúng.

Câu 48: laptop là gi?a) Là qui định chỉ sử dụng để giám sát và đo lường các phép tính thông thường.

Xem thêm: Nghe Lại Cuộc Gọi Trên Messenger, Cách Nghe Lại Cuộc Gọi Chưa Ghi Âm Trên Messenger

b) Là công cụ chất nhận được xử lý thông tin một phương pháp tự động.c) Là công cụ được cho phép xử lý tin tức một biện pháp thủ công.d) Là hình thức không dùng để làm tính toán.

Câu 49: Trình tự xử lý thông tin của sản phẩm tính điện tửa) màn hình -> CPU -> Đĩa cứngb) Đĩa cứng -> màn hình hiển thị -. CPUc) Nhập tin tức -> Xử lý thông tin -> Xuất thông tind) màn hình -> máy in -> CPU

Câu 50: đồ vật xuất của máy tính gồm?a) Bàn phím, màn hình, chuộtb) Màn hình, trang bị in.c) Chuột, màn hình, CPUd) Bàn phím, màn hình, loaCâu 51: Trong ứng dụng windows Explorer, nhằm chọn những tập tin tốt thư mục không liên tục ta tiến hành thao tác phối kết hợp phím … với click chuột.a)Shiftb) Altc) Tabd) Ctrl

Câu 52: Phím tắt để coppy một đối tượng người sử dụng vào ClipBoard là:a) Ctrl + Xb) Ctrl + Cc) Ctrl + Vd) Ctrl + Z

Câu 53: Hộp điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ điện thoại tư vấn là:a) Dialog boxb) Control boxc) các mục boxd) Text box

Câu 54: Để đảm bảo an ninh dữ liệu ta chọn cách nào?a) Đặt ở trong tính hidden.b) Copy các nơi trên ổ đĩa trang bị tínhc) Đặt nằm trong tính Read onlyd) Sao giữ dự phòng

Câu 55: trong hệ quản lý và điều hành windows công dụng Disk Defragment call là?a) kháng phân mảnh ổ cứngb) làm giảm dung tích ổ cứngc) Sao lưu tài liệu ổ cứngd) vệ sinh tập tin rác rến ổ cứng

Câu 56: trong soạn thảo word, tính năng của tổng hợp phím Ctrl + O cần sử dụng đểa) chế tạo một văn bản mớib) Đóng văn phiên bản đang làm việcc) Mở 1 văn bản đã có trên lắp thêm tínhd) giữ văn bản đang làm cho việc

Câu 57: Khi làm việc với văn bạn dạng word, nhằm bật cơ chế nhập ký tự Subscript khi tạo cam kết tự chất hóa học H2O. Ta sử dụng chức năng nào: (Có thể chọn những câu đúng).a) Nhấn tổng hợp phím Ctrl + =b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + +c) Click chọn biểu tượng Superscipt trong nhóm Fontd) Click chọn biểu tượng Subscript trong team Font

Câu 58: trong word, biểu tượng cây chổi có tác dụng gì?a) xào nấu nội dung văn bảnb) Canh lề văn bảnc) xào luộc định dạngd) Mở văn bạn dạng đã có

Câu 59: người đọc biết tập tin đã mở là phiên bản cuối thuộc và chỉ cho phép đọc, bạn chọn?a) tệp tin -> info -> Protect Document -> Restrict Editingb) reviews ->Restrict Editing -> Editing restrictions -> No changes (Read only)c) file -> info -> Protect Document -> Mark as Finald) file -> info -> Protect Document -> Encrypt as Password

Câu 60: ở trong tính phần mềm microsoft word 2010 tất cả phần không ngừng mở rộng là gì? ( chất nhận được chọn nhiều)a) .docb) .docxc) .dotd) .txt

Câu 61: Câu nào tiếp sau đây sai lúc nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:a) tài liệu kiểu số sẽ điềm nhiên canh trực tiếp lề tráib) dữ liệu kiểu cam kết tự sẽ bình thản canh thẳng lề tráic) tài liệu kiểu thời gian sẽ điềm nhiên canh thẳng lề phảid) dữ liệu kiểu tháng ngày sẽ điềm nhiên canh thẳng lề phải.

Câu 62: Biểu thức sau = AND(5>4,67,OR(22))a) Trueb) Falsec) #Name?d) #Value!

Câu 64: trong powerpoint in ấn và dán ta thực hiện chức nănga) home -> Printb) Insert -> Printc) kiến thiết -> Printd) tệp tin -> Print

Câu 65: Để chế tạo ra một slide chủ chứa những định dạng phổ biến của toàn cục các slide trong bài bác trình diễn. Để thực hiện điều này người tiêu dùng phải chọn:a) View -> Master Slideb) Insert -> Slide Masterc) View -> Slide Masterd) Insert -> Master Slide

Câu 66: Trong áp dụng PowerPoint công dụng hyperlink dùng để tạo liên kếta) Slide trong cùng 1 presentationb) Slide không cùng 1 presentationc) Địa chỉ email, trang web, tập tin.d) những lựa chọn trên đầy đủ đúng.

Câu 67: vào PowerPoint 2010 ao ước chèn một quãng nhạc vào Slide, ta sử dụng lệnh nào sau đây?a) Insert -> Audiob) Insert -> Componentc) Insert -> Diagramd) Insert -> Comment

Câu 68: trên một slide vào powerpoint ta dùng tổ hợp nào sau đây để xóa slide đó?a) alternative text + I + Db) alt + E + Fc) alt + E + Dd) alternative text + W + P

Câu 69: Hai fan chat với nhau qua mạng Yahoo Messenger trong cùng một phòng nét?a) tài liệu truyền từ máy đang chat lên sever phòng nét và quay về máy chat bên kia.b) dữ liệu đi trực tiếp thân hai máy đã trong phòng chat.c) dữ liệu truyền về máy chủ Yahoo và trở lại máy bên kia.d) tài liệu truyền về sever internet việt nam và quay về máy đang chat.

Câu 70: tên miền trong địa chỉ cửa hàng website tất cả .edu cho biết thêm Website kia thuộc về?a) nghành nghề chính phủb) nghành giáo dụcc) Lĩnh vực cung ứng thông tind) nằm trong về các tổ chức khác

Câu 71: website là gì?a) là một trong những ngôn ngữ vô cùng văn bản.b) Là bề ngoài trao đổi tin tức dưới dạng thư thông qua khối hệ thống mạng vật dụng tính.c) Là những file được tạo thành bởi Word, Excel, PowerPoint … rồi đưa sang html.d) toàn bộ đều sai.

Xem thêm: Cách Làm Nhân Thập Cẩm Bánh Trung Thu Thập Cẩm Tại Nhà Cực Dễ

Câu 72: ứng dụng nào sau đây không buộc phải trình chăm chú WEB?a) Microsoft internet Explorerb) Mozilla Firefoxc) Netcaped) Unikey

Câu 73: dịch vụ thương mại lưu trữ đám mây của Microsoft là gì?a) Google Driverb) Mediafirec) OneDrived) Cả 3 thắc mắc trên gần như đúng.