Cách Tính Điểm Thi Lớp 10 Đà Nẵng

     

Cách tính điểm thi vào lớp 10

1. Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2021 của Hà NộiCách tính điểm xét tuyển THPT công lập không chuyênCách tính điểm ChuyênCách tính điểm vào lớp 10 tiếng Pháp song ngữ và tiếng Pháp tăng cường2. Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2021 của TP.HCM3.Cách tính điểm tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng4. Cách tính điểm tuyển sinh lớp 10 Thanh Hóa5. Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2020-20216. Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2019-2020 cho các trường công lập tại Hà Nội

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm học 2021 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ dưới đây gồm cách tính điểm vào lớp 10 năm 2021 của Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh... Chi tiết mời bạn đọc tham khảo dưới đây


1. Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2021 của Hà Nội

Cách tính điểm xét tuyển THPT công lập không chuyên năm 2021

Cách tính điểm xét tuyển THPT công lập không chuyên

Theo Mục II Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 ban hành kèm Quyết định số 839/QĐ-UBND, điểm xét tuyển vào lớp 10 với các tường THPT công lập không chuyên được tính như sau:

Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn)x2 + (Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm bài thi môn thứ tư) + Điểm ưu tiên

Trong đó:

- Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.

Bạn đang xem: Cách tính điểm thi lớp 10 đà nẵng

- Điểm ưu tiên của học sinh theo Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT và Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT như sau:

Cộng 1,5 điểm cho nhóm đối tượng 1 là:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;


+ Con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học9;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 194510;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Cộng 1 điểm cho nhóm đối tượng 2 là:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

Cộng 0,5 điểm cho nhóm đối tượng 3 là:

Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;Người dân tộc thiểu số;Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về nguyên tắc xét tuyển, các trường sẽ tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.


Đồng thời, chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0 (không).

Cách tính điểm Chuyên

Cách tính điểm chuyên lớp 10 năm 2021

Căn cứ Mục III kế hoạch tuyển sinh ban hành kèm Quyết định 839, thí sinh thi vào các trường THPT chuyên sẽ phải vượt qua 2 vòng thi. Cụ thể:


Vòng 1: sơ tuyển

Các trường sẽ chọn vào vòng 2 những học sinh đạt điểm sơ tuyển từ 10,0 điểm trở lên. Trong đó, điểm sơ tuyển được tính theo công thức:

Điểm sơ tuyển = Điểm thi học sinh giỏi, tài năng + Điểm xếp loại học lực 4 năm cấp THCS + Điểm kết quả tốt nghiệp THCS.

Các tiêu chí được đánh giá bằng điểm số như sau:

- Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của tỉnh, toàn quốc, khu vực và quốc tế; điểm cho mỗi giải được tính như sau: giải nhất được 5,0 điểm, giải nhì được 4,0 điểm, giải ba được 3,0 điểm, giải khuyến khích được 2,0 điểm.

- Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS: mỗi năm xếp loại học lực giỏi được 3,0 điểm, học lực khá được 2,0 điểm.

- Kết quả tốt nghiệp THCS: tốt nghiệp loại giỏi được 3,0 điểm, loại khá được 2,0 điểm.

Vòng 2: thi tuyển

Điểm xét tuyển bài thi chuyển được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2)

Trong đó, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0. Các trường sẽ tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.


Đồng thời, chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0.

Về nguyên tắc xét tuyển

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021 của Hà Nội, dựa trên điểm xét tuyển, thí sinh sẽ được xét tuyển như sau:

- Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 không được xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1,0 điểm.

- Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2,0 điểm.

Cách tính điểm vào lớp 10 tiếng Pháp song ngữ và tiếng Pháp tăng cường

Chú ý: Nhóm các trường THPT tại Hà Nội tính điểm theo công thức này bao gồm các trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT chuyên Chu Văn An.

Cách tính điểm vào lớp 10 tiếng Pháp song ngữ và tiếng Pháp tăng cường tại Hà Nội như sau:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm thi + Điểm Pháp ngữ + Điểm ưu tiên

Trong đó:

- Điểm thi: Là tổng điểm của 4 bài thi Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ và môn thi thứ tư (kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2021 - 2022) chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Chỉ đưa vào diện xét tuyển những học sinh không vi phạm Quy chế thi đến mức đình chỉ thi và không có bài thi bị điểm 0.

- Điểm Pháp ngữ: Là tổng điểm thi môn tiếng Pháp (hệ số 2) và môn Toán bằng tiếng Pháp (hệ số 1) của học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS năm học 2020 - 2021.

- Điểm ưu tiên: Thực hiện theo điều 7 Quy chế tuyển sinh.


2. Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2021 của TP.HCM


Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).


Ở một trường điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.


Tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt hệ thống máy tính cho kết quả nguyện vọng 1 bằng nguyện vọng 2, nguyện vọng 2 bằng nguyện vọng 3 hoặc cả 3 nguyện vọng bằng nhau.

Chi tiết tham khảo: Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 ở TPHCM năm 2021

3.Cách tính điểm tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng

Điểm xét tuyển vào lớp 10 ở Đà Nẵng được tính theo công thức sau:


Điểm xét tuyển = (Điểm Ngữ văn + Điểm Toán) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Tổng điểm kết quả xếp loại hạnh kiểm và học tập của 4 năm học cấp THCS (từ 2,5 đến 5 điểm mỗi năm) + Điểm ưu tiên (nếu có)


Lưu ý: Điểm các môn Ngữ Văn, Toán, Ngoại Ngữ được xét trong khoảng từ 0 đến 10.

4. Cách tính điểm tuyển sinh lớp 10 Thanh Hóa

Thí sinh thi vào lớp 10 THPT công lập ở Thanh Hóa sẽ làm bài 3 môn là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Nếu thi vào trường THPT chuyên Lam Sơn, thí sinh phải thi thêm 1 môn chuyên theo đề thi riêng.

Công thức tính điểm như sau:


Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ.


5. Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2020-2021

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay có điều chỉnh, thay vì tổ chức thi bốn môn như kế hoạch đã công bố trước đó, thì sắp tới, học sinh tham dự kỳ thi sẽ chỉ làm ba bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Xem thêm: Đường Kính Lưỡng Đỉnh Thai 34 Tuần, Là 74 Mm Có Nhỏ Không Bs

Môn Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi. Môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 .

Đề thi của ba môn gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Đề thi môn Toán, Ngữ văn bảo đảm bốn cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp, vận dụng cấp độ cao. Đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở ba cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp.

Điểm xét tuyển được tính là tổng điểm thi môn Toán và môn ngữ văn (hai môn này lấy hệ số 2), cộng với điểm thi môn Ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10.

*

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm học 2020-2021

Như vậy, trong số ba bài thi, môn Toán và Ngữ văn sẽ tính hệ số 2, môn Ngoại ngữ tính hệ số 1. Thí sinh cần lưu ý điều này để tối ưu kết quả về điểm số. Thí sinh chỉ được xét tuyển khi có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả thi, không có bài thi nào bị điểm 0.

Ngoài việc bỏ bớt số lượng bài thi dẫn đến thay đổi cách tính điểm, thay đổi thời gian thi, thì so với những năm học trước, nhiều nội dung vẫn được giữ nguyên, như: phân chia khu vực tuyển sinh, cho phép thí sinh đăng ký hai nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng thi vào lớp/trường chuyên...


6. Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2019-2020 cho các trường công lập tại Hà Nội

Thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào các trường THPT công lập, lớp 10 không chuyên Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây theo hình thức "thi tuyển".

Điểm xét tuyển này dựa trên kết quả bài thi 4 môn (có tính hệ số), với công thức tính cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển = (Điểm văn + Điểm toán) x 2 + Điểm ngoại ngữ + Điểm lịch sử + Điểm ưu tiên

Trong đó:


- Điểm Văn, Toán, Ngoại Ngữ, Lịch sử: Là điểm bài thi của các môn Ngữ Văn, Toán, Ngoại Ngữ, Lịch sử (chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Lưu ý: Chỉ đưa vào diện xét tuyển những học sinh Không vi phạm vi chế đến mức phải hủy kết quả thi trong kỳ thi Tuyển sinh và không có bài nào bị điểm "0" (điểm không).

- Điểm ưu tiên: Nếu học sinh có nhiều điều kiện ưu tiên thì lấy mức ưu tiên cao nhất.

Đối với các trường THPT công lập TCTC, THPT ngoài công lập, sẽ sử dụng phương thức "Xét tuyển" theo một trong hai phương án tuyển sinh sau:

+ Phương án 1: Xét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020.

+ Phương án 2: Xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS.

Cách tính điểm xét tuyển theo phương án 2:

Điểm xét tuyển = Điểm THCS + Điểm ưu tiên

Trong đó:

* Điểm THCS: Là tổng điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm THCS (lớp 6,7,8,9), nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả học lại của lớp đó, cụ thể:

** Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 10 điểm.

** Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt học lực khá: 9,0 điểm.

** Hạnh kiểm khá và học lực khá: 8,0 điểm.

** Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình: 7,0 điểm.

** Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá: 6,0 điểm.

** Trường hợp còn lại: 5,0 điểm.

Các nguyên tắc xét tuyển chung:

- Các trường căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh để xác định điểm cộng thêm. Các trường tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ trên cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

- Về hình thức thi, các bài môn Toán, Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận, thời gian làm bài là 60 phút.

- Bài thi môn Lịch sử thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan có mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề, thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm, kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

- Các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập phải báo cáo Sở GD-ĐT kế hoạch tuyển sinh của trường, nêu rõ phương án tuyển sinh trường lựa chọn (phương án 1 hoặc 2) để thực hiện trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Lưu ý, các trường không được tổ chức "xét tuyển" theo một phương thức nào khác 1 trong 2 phương án trên.

Xem thêm: Làm Sao Để Đăng Nhập Vào Tài Khoản Google, 【Hướng Dẫn】2 Cách Đăng Nhập Tài Khoản GoogleCách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2021 - 2022 được VnDoc chia sẻ trên đây được bạn đọc quan tâm những ngày qua. Hy vọng với cách tính trên các em học sinh hiểu rõ hơn về cách tính điểm từ đó đưa ra những định hướng đúng đắn cho các em trong việc chọn lựa nguyện vọng thi vào các trường THPT.