Cách đọc điện tim cơ bản

     
*Bạn đang xem: Cách đọc điện tim cơ bản

*

*

*

*

*
2,5mmPi > 0.04 mms " data-index="45" src="https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/85/ecg-c-bn-45-320.jpg?cb=1452185893" srcset="https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/85/ecg-c-bn-45-320.jpg?cb=1452185893 320w, https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/95/ecg-c-bn-45-638.jpg?cb=1452185893 638w, https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/95/ecg-c-bn-45-1024.jpg?cb=1452185893 1024w" loading="lazy" id="slide-image-44" />
*
0,12 giâyrsR’ ở V1, S rộng ở DI " data-index="51" src="https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/85/ecg-c-bn-51-320.jpg?cb=1452185893" srcset="https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/85/ecg-c-bn-51-320.jpg?cb=1452185893 320w, https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/95/ecg-c-bn-51-638.jpg?cb=1452185893 638w, https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/95/ecg-c-bn-51-1024.jpg?cb=1452185893 1024w" loading="lazy" id="slide-image-50" />
*
35 mm (Solokov – Lyon ) " data-index="54" src="https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/85/ecg-c-bn-54-320.jpg?cb=1452185893" srcset="https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/85/ecg-c-bn-54-320.jpg?cb=1452185893 320w, https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/95/ecg-c-bn-54-638.jpg?cb=1452185893 638w, https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/95/ecg-c-bn-54-1024.jpg?cb=1452185893 1024w" loading="lazy" id="slide-image-53" />
*
50% RR tương ứng " data-index="58" src="https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/85/ecg-c-bn-58-320.jpg?cb=1452185893" srcset="https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/85/ecg-c-bn-58-320.jpg?cb=1452185893 320w, https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/95/ecg-c-bn-58-638.jpg?cb=1452185893 638w, https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/95/ecg-c-bn-58-1024.jpg?cb=1452185893 1024w" loading="lazy" id="slide-image-57" />
*
1mm ở chuyển đạo.Dấu hiệu của thiếu máu cơ tim. Có thể gặp trong phì đạit..." data-index="65" src="https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/85/ecg-c-bn-65-320.jpg?cb=1452185893" srcset="https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/85/ecg-c-bn-65-320.jpg?cb=1452185893 320w, https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/95/ecg-c-bn-65-638.jpg?cb=1452185893 638w, https://image.7home.vncdn.com/ecgcoban-160107165730/95/ecg-c-bn-65-1024.jpg?cb=1452185893 1024w" loading="lazy" id="slide-image-64" />
Xem thêm: Trang Chủ Honkai Impact 3 Sea Chính Thức Mở Event Hẹn Ước Đăng Nhập

Xem thêm: Cách Tính Học Phí Đại Học Phí Đại Học Trong 5 Năm Tới Ra Sao?