Báo Cáo Tổng Kết Nhiệm Kỳ Của Trưởng Thôn

     
*

*

*

*

*
*
*
*
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

*
*
*
*

TỔ DÂN PHỐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

...................... Độc lập - tự do - Hạnh phúc

*

Số: /BC-TDP ........, ngày tháng năm 2015

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ NĂM 2011 - 2013

TỔ DÂN PHỐ .........................................

Bạn đang xem: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của trưởng thôn

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ NĂM 2015 - 2018

Thực hiện tại Thông tư 04/2012/TT-BNV của cục Nội vụ trả lời về tổ chức và buổi giao lưu của thôn, tổ dân phố; được sự có thể chấp nhận được của ubnd thị trấn Lăng Cô , thay mặt đại diện tổ dân phố ............................. Xin báo cáo tổng kết hết nhiệm kỳ 2011 - 2013 và phương hướng trách nhiệm nhiệm kỳ năm ngoái - 2018, như sau:

I. Đặc điểm tình hình.

1. Đặc điểm tình hình chung.

Tổ dân phố.................................... Là 1 trong những địa bàn ở cuối phía............. Của tỉnh vượt Thiên Huế với huyện Phú Lộc, phía Bắc .................., phía Nam................ Ngay cạnh ........................................., có diện tích tự nhiên: ..................

- dân sinh có: .......... Hộ, .................. Khẩu

- tổ chức cơ cấu kinh tế: dịch vụ thương mại - TTCN-NN

Về tổ chức:

Có đưa ra bộ ...... Đảng viên, Tổ dân phố.......... Người, trưởng đầu ngành tổ dân phố bao gồm .... Người

Các cơ quan, đơn vị đóng chân hoạt động trên địa bàn là ........ Cơ quan, đối chọi vị.

Các tổ chức triển khai xã hội khác như tôn giáo chỉ chiếm ........hộ, chiêm .......... % dân số

Nhiệm kỳ của tổ dân phố 2 năm rưởi, (2011 - 2013) mặc dù do điều kiện của tổ dân phố chưa tổ chức hội nghị được nên đã kéo dài cho đến nay.

III. Về hoạt động của tổ dân phố.

1. Về tổ chức triển khai hoạt động.

Tổ dân phố được ủy ban nhân dân thị trấn cửa hàng triệt các NQ, QĐ về các đường lối, cơ chế của TW, tỉnh, huyện trên đại lý đó, tổ dân phố tổ chức triển khai họp dân nhằm triển khai các chủ trương gồm: Điều tra xóa đói giảm nghèo, gây ra làng, xóm văn hóa, lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp 1992, Đề án thành lập TP TTTW, thông báo nhân dân đăng ký cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ở, chuyên chở nhân dân thu xếp nghề nuôi hàu trên váy Lăng Cô.....

+ Thuận lợi: khi có quyền lợi và nghĩa vụ đến các hộ dân thì đa số đi họp đạt 85 % trở lên so với hộ gia đình;

+ Khó khăn: Đối cùng với các chính sách mang tinh phổ biến, tuyên truyền chung số hộ dân đi họp đã giảm.; thời gian họp dân do không có hội trường cần phải họp vào buổi chiều, tối, hoặc sản phẩm bảy và nhà nhật; địa điểm tổ dân phố bắt buộc mượn công ty trường, hoặc bên dân nhằm sinh hoạt.

2. đa số việc đa số tổ dân phố buộc phải làm.

thông báo cho quần chúng. # dự họp, bình xét hộ nghèo, cận nghèo; xuất bản làng buôn bản văn hóa, phối kết hợp các tổ bảo đảm an toàn dân phố, công an khoanh vùng bảo vệ an toàn trật tự duy trì vững an toàn trong tổ dân phố, xây dựng thôn 03 không, hòa giải trên cơ sở; những vấn đề được ubnd thị trấn giao như: thu quỹ quốc phòng - an ninh, đền rồng ơn đáp nghĩa, thu thuế bên đất, thuế phi nông nghiệp, phí tổn giao thông đường bộ (xe máy), biên chép vào sổ nhu yếu lao động, thâm nhập phúc tra, điều tra các hộ chủ yếu sách, thông tin và chuyển động nhân dân phòng phòng bão lụt và đa số việc công việc khác được quản trị UBND thị trấn giao.

3. Về chế độ, chế độ và các đại lý vật chất phục vụ hoạt động tổ dân phố.

+ đại lý vật chất phục vụ hoạt động tổ dân phố: Hội trường, bàn ghế....

IV. Về tình hình kinh tế - làng mạc hội.

1. Về ghê tế.

Được sự thân thương của huyện, thị xã trên địa phận đã vạc triẻn dịch vụ du lịch , nhiều quy mô đã được chi tiêu phát triển trên những lĩnh vực.

a. Dịch vụ. tất cả ..... Hộ (tăng so với nhiệm kỳ trước..... Hộ); dịch vụ lưu trú khách hàng sạn.........; ( tăng..... Khách hàng sạn), mong khách đến tham quan du lịch nghỉ dưỡng

- dịch vụ vận tải:...... Xe

- thương mại & dịch vụ du lịch........

- dịch vụ ăn uống........ Hộ,

- Dịch vụ cung ứng trao đổi hàng hóa ...... Hộ

( tùy theo điều khiếu nại của từng tổ dân phó)

Ước tổng doanh thu............ Năm

b. Tiểu bằng tay nghiệp.

- Cơ khí: Hàn, gò..... Hộ

- sản xuất thực phẩm: hộ (bún, bánh mỳ, mắm......; bào chế cá khô..... Hộ

- May mặc...... Hộ

Ươc tổng lệch giá năm.........

c. Nông, lâm, ngư.

* Đánh bắt: ... Hộ (tăng, giảm), thuyền biển......, thuyền đầm......., ước sản lượng...... Tấn, thành phầm được tiêu hao mạnh

- Nuôi trồng:

Số hộ nuôi.... Hộ, ..... Lồng, tăng giảm......

Số hộ nuôi hàu...... Cầu sản lượng.... Tấn

Số hộ nuôi tôm....... Ha,...... Tấn

Ước sản lượng...... Tấn

* bên cạnh đó, Dịch vụ đáp ứng hải sản: ..... Hộ,,,,,,, xe pháo vận tải đáp ứng thị trường quanh vùng trong và kế bên tỉnh......

* Lâm nghiệp: Hộ....., diện tích.... Ha, tham gia đảm bảo rừng cùng phòng CCCR

* Nông nghiệp.

Lúa: Hộ....., diện tích...., sản lượng.... Tạ/ha

Hoa màu: sắn, khoai, rau..........., Lạc.... Ha

d. Về đầu tư phát triển trên địa bàn.

- Trên địa bàn được tỉnh, huyện, trung ương đầu tư chi tiêu các dự án: Điện, đường, trường, Trạm; những công trình quốc gia: hầm Phú Gia; QLIA, vĩa hè, đường mặt tông.......số hộ bị ảnh hưởng,,,,,, số hộ di chuyển nhà cửa..... đó cũng là đk thúc đẩy phát triển cơ sở hạ, tạo bộ mặt cải tiến và phát triển .....

đ. Công tác thu, đưa ra ngân sách.

- Tổng thu....... đ, trong đó: QPAN, DƠĐN; thuế nhà đất, thuế phi nông nghiệp.

- Tổng chi.......

* Tồn tại, tiêu giảm về lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tổ dân phố.

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Văn hóa truyền thống - xóm hội.

a. Giáo dục.

Trên địa phận có trường............nên đã dễ dãi cho việc con trẻ của mình đến lớp

- Tổng số học viên .... Em, trong đóL Mầm non: .....; tiểu học, THCS, THPT;

Thi đỗ vào đại học ..../ năm

b. Y tế.

- đi lại nhân dân thâm nhập Phòng chống dịch bệnh: tiêu chảy, nóng xuất huyết....... , phun thuốc giệt con muỗi ... Hộ tham gia trên địa phận có (không) tất cả dịch xảy ra.

- di chuyển trẻ tham gia tiên phòng vào ngày 26 sản phẩm tháng..... Trẻ

- chuyển vận nhân dân than gia hiến máu..... Ngừoi, đạt.....% thị trấn giao.

c. Dân số - KHHGĐ và TE.

- Tham gia những chiến dịch truyền thông dân số tất cả .... đối tượng người tiêu dùng tham gia; tổng những biện pháp kiêng thai.../.... đạt.....%

- Bảo vệ chăm lo trẻ em. Vận động những hộ chuyển trẻ đi tiên phòng; lập hồ nước sơ cung cấp thẻ bảo hiển y tế dưới 6 tuổi sản phẩm năm... Có trẻ em được cấp.

d. Chính sách xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế - làng mạc hội cách tân và phát triển nên hộ nghèo giảm dần so với các năm trước, ráng thể:

- Hộ nghèo ..... Hộ, bớt .... Hộ, hộ cận nghèo ..... Bớt .... Hộ; cấp giấy hộ nghèo..... Giấy; cận nghèo ..... Giấy; cấp thẻ bảo hiển cho hộ nghèo.

- tham gia bình xét hộ khuyết tật .... Hộ được hưởng chính sách Nhà nước; hộ cáo tuổi..... Hộ

- tạo ra nhà tạm..... Nhà, cầu trị giá........... đồng.

đ. Vận động thể dục thể thao.

Tham gia các hoạt động mừng Đảng đón Xuân, mừng các ngày lễ hội lớn vẫn tham gia giải trơn đá, bóng chuyền, đua thuyền, kép co, nhấp lên xuống thúng....., những vận cổ vũ dã đạt giải......

Xem thêm: Sách Dạy Vẽ Cơ Bản Cho Trẻ Em Tại Art Tree, Sách Tập Vẽ Đầu Tiên Của Bé

2. Quốc phòng - An ninh.

a.Tuyển quân. Vận động tuổi teen tham gia xuất hành NVQS.... Giới trẻ đạt....% thị trấn; tải quỹ tặng thanh niên khởi hành nhập ngũ...... đông.

- Phòng phòng bão lụt. Thông báo nhân dân biết thực trạng thời tiét, mưa và bão để nhân dân dữ thế chủ động phòng tránh, Sau bão, khi bao gồm hàng cứu trợ tổ chức triển khai nhận và giao hàng cứu trợ kịp thời, thường niên đã ..... Ship hàng đến tận nhân dân.

b. ANTT.

Tổ dân phố được ubnd thị trấn ra quyết định ra đời tổ bảo vệ dân phố, gồm....... đồng chí; 01 tổ trưởng, tổ phó với ... Thành viên. Được sự quan tâm lãnh đạo của ubnd thị trấn, Công an thị trấn, cùng với sự bám liền kề của cảng sát khu vực phụ trách địa bàn đã kéo dài tình hình bình yên trật tự trên địa bàn

- Tham gia xây đắp thôn 03 không; ...................... Tùy thực trạng mà báo cáo

c. Tham gia xử lý tranh chấp, khiếu nại.

- gia nhập hòa giải giải quyết và xử lý tranh chấp.... Vụ, hòa giải thành .... Vụ đã góp phần ổn định tình trạng trên địa bàn

* Tồn tại, hạn chế.

V. Đánh giá tầm thường về tác dụng đạt được và vì sao tồn tại.

1. Kết quả đạt được.

- Tổ dân phố là cánh tay nối dài của ubnd thị trấn, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của ubnd thị trấn. Lúc tổ chức thực hiện các trọng trách có sự giải đáp và sự cung cấp của những ban ngành siêng môn, sự chỉ đạo của bỏ ra bộ, sự cung cấp của trưởng đầu ngành trong tổ dân phố bắt buộc đã dứt cơ bản các trọng trách được ubnd thị trấn giao.

- Đội ngũ tổ dân phố nhiệt tình, vậy vững thực trạng đời sống nhân dân, đề xuất, phản chiếu kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đại quang minh ở địa phận đến với ủy ban nhân dân thị trấn nhằm giải quyết đóng góp phần ổn định tình hình.

- thực trạng đời sống tài chính - làng mạc hội của nhân dân ngày dần được nâng lên; hạ tầng được đầu tư chi tiêu mở rộng, nhà đất của nhân dân ngày được đầu tư chi tiêu xây mới, phương tiện, tin tức liên l;ạc càng ngày càng tăng. đã góp phần thúc đẩy phát triển mộ mặt của tổ dân phố thích hợp và thị trấn Lăng Cô nói chung.

2. Tồn tại, trở ngại và vướng mắc:

* Tồn tại.

- Đội ngũ tổ dân phố nhiều phần có tuổi thọ lớn, chuyên môn chuyên môn hạn chế, chưa qua đào tạo đã ảnh hưởng rất mập khi thực hiện các nhiệm vụ.

- Chế độ, chính sách đãi ngộ mức cung ứng phụ cung cấp còn hạn chế; các đại lý vật hóa học , công cụ cung ứng tuy có nhiệt tình những vẫn còn thiếu đã ảnh hưởng đến quá trình giải quyết các quá trình tại tổ dân phố.; ...................................................................

* khó khăn:

- công tác làm việc tham gia hội họp nhân dân tham gia chưa đầy đủ, một số trường hợp thông tỏ về quy định còn hạn chế, dẫn đến công tác làm việc triển khai kết quả chưa cao;

- Tổ dân phố có dân sinh đông, diện tích s lớn đã tác động đến trọng trách của Tổ dân phố như an cư Đông 01 và an cư Đông 02.

............................................................................................................................

Nguyên nhân: Do cơ chế chính sách, nấc phụ cấp cho chưa bảo vệ đời sống của những tổ dân phố nên thời gian dành cho các bước của các tổ dân phố; các tổ dân phố gồm tuổi đời, trình độ năng lượng còn giảm bớt đã tác động đến công việc.

Tùy theo tình hình thực tế tổ dân phố để report thêm một vài nét nổi bật....

III. Phương hướng, trách nhiệm nhiệm kỳ, năm 2015 - 2018.

1. trong công tác hoạt động vui chơi của tổ dân phố tranh thủ sự chỉ huy của cấp ủy, cơ quan ban ngành thị trấn, sự phía dẫn tiến hành của trận mạc Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn, những ban ngành trình độ của thị xã để triển khai các nhiệm vụ của tổ dân phố.

2. Triển khai tiến hành đúng các chủ trương, mặt đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật ở trong nhà nước và những trách nhiệm do cấp trên giao. Phối phù hợp với Địa chủ yếu - chế tạo quản lý, giải pháp xử lý lịp thời các trường vừa lòng lấn, chiếm vĩa hè

3. chuyên chở và tổ chức triển khai nhân dân thực hiện tốt dân công ty ở cơ sở, tổ chức và tiến hành quy chế, quy ước, hương cầu của tổ dân phố đúng với quy dịnh của pháp luật.

4. Phối phù hợp với Ban công tác làm việc Mặt trận và những tổ chức chính trị - buôn bản hội của tổ dân phố tổ chức cho quần chúng tham gia thực hiện cuộc chuyên chở “ Toàn dân liên kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu dân cư”. Phát động trào lưu TDTT láng đá, trơn chuyền, đua thuyền để rèn luyện mức độ khỏe...

- Phối phù hợp với các trường chuyển động toàn dân chuyển trẻ mang đến trường

5. cùng rất Tổ đảm bảo dân phố, Cảnh sát khu vực tổ chức chuyển vận nhân dân giữ lại gìn, cá biệt tự và an ninh xã hội; phòng phòng tội phạm và các tệ nạn xã hội vào tổ dân phố. Report kịp thời với ubnd thị trấn đông đảo hành vi vi bất hợp pháp luật.

- công tác tuyển quân, di chuyển Thanh niên sẵn sàng chuẩn bị lên mặt đường nhập ngũ.

6. Gần gủi với nhân dân, thâu tóm những con kiến nghị, nguyện vọng chính đại quang minh của quần chúng. # trong tổ dân phố để ý kiến đề nghị UBND thị xã giải quyết.

7. Phối phù hợp với các Ban ngành, đoàn thể khiếu nại toàn bộ máy các đoàn thể ở những tổ dân phố lấn sân vào hoạt động.

8. thông báo kịp thời cho nhân dân biết về thông tin phòng, phòng bão lụt. Cải thiện ý thức tự công ty về công tác làm việc phòng tránh bão lụt, phòng kiêng thiên tai.

9. Tổ chức và chuyển động nhân dân cùng tham gia phòng dịch bệnh; phối hợp Ban công tác dân số tổ chức, tuyên truyền cho các cặp vợ ông chồng nằm trong lứa tuổi sinh để tham gia dự định hóa gia đình; cố gắng 100 % những cặp vợ ông xã hiểu biết về chiến dịch hóa gia đình.

- chuyển vận nhân dân tham gia hiến ngày tiết tình nguyện đạt 100 % chiến lược của thị xã giao.

10. chủ động tham gia hòa giả các vụ việc tranh chấp, mâu thuẩn xảy ra tại các tổ dân phố.

11. Tuyên truyền, chuyên chở nhân dân tham gia nộp thuế theo quy định ở trong nhà nước; tổ chức triển khai thu các loại quỹ, phí tổn theo nguyên tắc đạt chỉ tiêu: quỹ quốc phòng an; DƠĐN; thuế phi nông nghiệp.

12. sản phẩm tháng, 6 tháng và cuối năm báo cáo kết quả công tác với ủy ban nhân dân thị trấn với phải report công tác trước họp báo hội nghị tổ dân phố.

Tùy vào tình hình thực tế của tổ dân phố nhằm xây dựng các nhiệm vụ tương xứng với tình hình thực tế của tổ dân phố

IV. Đề xuất, con kiến nghị.

1. Đề xuất: Đề nghị các cấp quan tiền tâm cơ chế tiền lương, bảo đảm xã hội cùng trang phục, nhà làm việc (Nhà văn hóa) cho các tổ dân phố.

2. Con kiến nghị: cần phải có Đề án chuẩn chỉnh hóa bộ máy các tổ dân phố; Tổ dân phố an cư Đông 01 và an cư Đông 02 hiện thời có số lượng dân sinh đông, đề nghị cho phép thị trấn tách tổ dân phố để quản lý đảm bảo.

3. Tuy theo điều kiện, hoàn cảnh của tổ dân phố nhằm kiến nghị, đề xuất....phù phù hợp với tình hình....

Xem thêm: Cách Copy 1 Bảng Trong Excel Chi Tiết Nhất, Làm Sao Để Copy Toàn Bộ Định Dạng Trong Excel

Trên phía trên là report tổng kết không còn nhiệm kỳ của tổ dân phố với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ năm năm ngoái - 2018./.