Bảng tài khoản nguyên lý kế toán

     

Thông tư 200 bắt đầu nhất ban hành bảng tài khoản kế toán, vận dụng cho vớ cả loại hình doanh nghiệp sửa chữa thay thế cho đưa ra quyết định 15. Trong bài viết này Kế Toán Lê Ánh sẽ share nội dung khối hệ thống tài khoản kế toán nước ta Sau đấy là bảng hệ thống thông tin tài khoản kế toán theo Thông bốn 200 không hề thiếu nhất về thông tin tài khoản kế toán hiện tại hành.

Bạn đang xem: Bảng tài khoản nguyên lý kế toán

Tài Khoản kế toán tài chính Là Gì? - Tài khoản kế toán là 1 trong những công nắm giúp bội phản ánh những nghiệp vụ kinh tế tế tạo ra theo từng đối tượng người sử dụng kế toán riêng.

Trong đó: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là tổng thể các hoạt động liên quan liêu tới thừa trình vận động sản xuất và sale của doanh nghiệp, bao gồm việc mua hàng, chào bán hàng, thu tiền, chi tiền…

1. Hệ thống Tài Khoản Kế Toán công ty Việt Nam

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán doanh nghiệp vn được ban hành nhằm chỉ đạo, hướng dẫn những doanh nghiệp trong việc áp dụng tài khoản kế toán nhằm phản ánh những nghiệp vụ khiếp tế.

Như vậy, trong hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp vn hiện hành có 76 tài khoản cấp 1 cùng không tài năng khoản nước ngoài bảng. Trong đó tài khoản cấp một là những thông tin tài khoản tổng hòa hợp phản ánh đối tượng người sử dụng ở dạng tổng quát.

Các thông tin tài khoản kế toán ngoại trừ phần tên gọi còn được ký hiệu bởi những chữ số, việc ký hiệu bởi những chữ số có ý nghĩa sâu sắc quan trọng trong công tác kế toán bởi câu hỏi dùng các chữ số thuận tiện, dễ dàng và đơn giản trong vấn đề ghi chép theo dõi đối tượng người dùng kế toán.

Xem thêm: Cách Tải Game Hoa Quả Nổi Giận Về Máy Tính, Tải Plants Vs Zombies

Các tài khoản cấp 1 được cam kết hiệu vì chưng 3 chữ số với ý nghĩa sau:


*

Tài khoản kế toán cấp cho 1


Từ trái sang phải:

Chữ số trước tiên chỉ một số loại tài khoản;Chữ số sản phẩm công nghệ hai chỉ nhóm tài khoản trong loại;Chữ số thứ ba chỉ thứ tự thông tin tài khoản trong nhóm.

Với chân thành và ý nghĩa của các chữ số trong cam kết hiệu của thông tin tài khoản kế toán cung cấp 1 như trên, hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp tất cả 09 loại tài khoản từ loại 1 đến một số loại 9 phản ảnh về tài sản và sự di chuyển của tài sản thuộc về của solo vị.

Mối tương tác giữa các tài khoản trên với report tài chính của doanh nghiệp được bộc lộ như sau:


*

Các tài khoản cấp cho 2 là tài khoản chi tiết của thông tin tài khoản cấp 1 vì vậy những tài khoản cụ thể này cần tuân theo sự cân xứng giữa tài khoản chi tiết và thông tin tài khoản tổng hợp.

Xem thêm: Các Trường Hợp Bằng Nhau Của Tam Giác Vuông Violet, Các Trường Hợp Bằng Nhau Của Tam Giác Vuông

2. Bảng khối hệ thống Tài Khoản Theo Thông tứ 200 Đầy Đủ Nhất

Dưới trên đây là toàn bộ bảng khối hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 được sử dụng thoáng rộng nhất trong các doanh nghiệp

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

2

3

4

 

 

TÀI KHOẢN TÀI SẢN

111

 

Tiền mặt

 

1111

Tiền Việt Nam

 

1112

Ngoại tệ

 

1113

Vàng chi phí tệ

112

 

Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

 

1121

Tiền Việt Nam

 

1122

Ngoại tệ

 

1123

Vàng tiền tệ

113

 

Tiền đã chuyển

 

1131

Tiền Việt Nam

 

1132

Ngoại tệ

121

 

Chứng khoán ghê doanh

 

1211

Cổ phiếu

 

1212

Trái phiếu

 

1218

Chứng khoán và biện pháp tài chính khác

128

 

Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn

 

1281

Tiền gửi tất cả kỳ hạn

 

1282

Trái phiếu

 

1283

Cho vay

 

1288

Các tài khoản đầu tư khác sở hữu đến ngày đáo hạn

131

 

Phải thu của khách hàng hàng

133

 

Thuế GTGT được khấu trừ

 

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hóa, dịch vụ

 

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

 

Phải thu nội bộ

 

1361

Vốn sale ở các đơn vị trực thuộc

 

1362

Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá

 

1363

Phải thu nội cỗ về giá thành đi vay mượn đủ điều kiện được vốn hóa

 

1368

Phải thu nội cỗ khác

138

 

Phải thu khác

 

1381

Tài sản thiếu ngóng xử lý

 

1385

Phải thu về cp hóa

 

1388

Phải thu khác

141

 

Tạm ứng

151

 

Hàng thiết lập đang đi đường

152

 

Nguyên liệu, vật liệu

153

 

Công cụ, dụng cụ

 

1531

Công cụ, dụng cụ

 

1532

Bao so bì luân chuyển

 

1533

Đồ cần sử dụng cho thuê

 

1534

Thiết bị, phụ tùng nuốm thế

154

 

Chi giá thành sản xuất, marketing dở dang

155

 

Thành phẩm

 

1551

Thành phẩm nhập kho

 

1557

Thành phẩm bất động đậy sản

156

 

Hàng hóa

 

1561

Gía mua hàng hóa

 

1562

Chi tầm giá thu mua sắm hóa

 

1567

Hàng hóa bất động sản

157

 

Hàng gửi đi bán

158

 

Hàng hóa kho bảo thuế

161

 

Chi sự nghiệp

 

1611

Chi sự nghiệp năm trước

 

1612

Chi sự nghiệp năm nay

171

 

Giao dịch giao thương lại trái phiếu chính phủ

211

 

Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

 

2111

Nhà cửa, đồ dùng kiến trúc

 

2112

Máy móc, thiết bị

 

2113

Phương nhân tiện vận tải, truyền dẫn

 

2114

Thiết bị, hiện tượng quản lý

 

2115

Cây thọ năm, súc vật thao tác và mang đến sản phẩm

 

2118

TSCĐ khác

212

 

Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

 

2121

TSCĐ hữu hình thuê tài chính

 

2122

TSCĐ vô hình dung thuê tài chính

213

 

Tài sản cố định vô hình

 

2131

Quyền thực hiện đất

 

2132

Quyền vạc hành

 

2133

Bản quyền, bằng sáng chế

 

2134

Nhãn hiệu, thương hiệu thương mại

 

2135

Chương trình phần mềm

 

2136

Giấy phép và giấy phép nhượng quyền

 

2138

TSCĐ vô hình dung khác

214

 

Hao mòn gia tài cố định

 

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

 

2142

Hao mòn TSCĐ mướn tài chính

 

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

 

2147

Hao mòn bất động sản nhà đất đầu tư

217

 

Bất rượu cồn sản đầu tư

221

 

Đầu tư vào công ty con

222

 

Đầu bốn vào công ty liên doanh, liên kết

228

 

Đầu tứ khác

 

2281

Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

 

2288

Đầu tứ khác

229

 

Dự chống tổn thất tài sản

 

2291

Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá chứng khoán tởm doanh

 

2292

Dự phòng tổn thất chi tiêu vào đơn vị khác

 

2293

Dự phòng đề xuất thu khó đòi

 

2294

Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

241

 

Xây dựng cơ bản dở dang

 

2411

Mua tậu TSCĐ

 

2412

Xây dựng cơ bản

 

2413

Sửa chữa mập TSCĐ

242

 

Chi chi phí trả trước

243

 

Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại

244

 

Cầm cố, cố gắng chấp, ký kết quỹ, ký cược

 

 

TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

331

 

Phải trả cho những người bán

333

 

Thuế và những khoản nên nộp bên nước

 

3331

Thuế giá chỉ trị ngày càng tăng phải nộp

 

33311

Thuế GTGT đầu ra

 

33312

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

 

3332

Thuế tiêu thụ sệt biệt

 

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

 

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

3335

Thuế thu nhập cá nhân cá nhân

 

3336

Thuế tài nguyên

 

3337

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

 

3338

Thuế đảm bảo an toàn môi trường và những loại thuế khác

 

33381

Thuế bảo đảm an toàn môi trường

 

33382

Các nhiều loại thuế khác

 

3339

Phí, lệ tầm giá và những khoản bắt buộc nộp khác

334

 

Phải trả người lao động

 

3341

 Phải trả người công nhân viên

 

3348

Phải trả người lao đụng khác

335

 

Chi phí nên trả

336

 

Phải trả nội bộ

 

3361

Phải trả nội cỗ về vốn khiếp doanh

 

3362

Phải trả nội cỗ về chênh lệch tỷ giá

 

3363

Phải trả nội cỗ về chi tiêu đi vay đủ điều kiện được vốn hóa

 

3368

Phải trả nội cỗ khác

337

 

Thanh toán theo quy trình kế hoạch hợp đồng xây dựng

338

 

Phải trả, đề nghị nộp khác

 

3381

Tài sản thừa hóng giải quyết

 

3382

Kinh mức giá công đoàn

 

3383

Bảo hiểm thôn hội

 

3384

Bảo hiểm y tế

 

3385

Phải trả về cp hóa

 

3386

Bảo hiểm thất nghiệp

 

3387

Doanh thu không thực hiện

 

3388

Phải trả, cần nộp khác

341

 

Vay với nợ thuê tài chính

 

3411

Các khoản đi vay

 

3412

Nợ mướn tài chính

343

 

Trái phiếu phân phát hành

 

3431

Trái phiếu thường

 

34311

Mệnh giá

 

34312

Chiết khấu trái phiếu

 

34313

Phụ trội trái phiếu

 

3432

Trái phiếu chuyển đổi

344

 

Nhận ký kết quỹ, ký cược

347

 

Thuế thu nhập hoãn lại bắt buộc trả

352

 

Dự phòng nên trả

 

3521

Dự phòng bh sản phẩm mặt hàng hóa

 

3522

Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

 

3523

Dự chống tái tổ chức cơ cấu doanh nghiệp

 

3524

Dự phòng đề xuất trả khác

353

 

Qũy black thưởng phúc lợi

 

3531

Qũy khen thưởng

 

3532

Qũy phúc lợi

 

3533

Qũy phúc lợi đã hình thành TSCĐ

 

3534

Qũy thưởng ban thống trị điều hành công ty

356

 

Qũy phát triển khoa học với công nghệ

 

3561

Qũy phát triển khoa học và công nghệ

 

3562

Qũy phát triển khoa học tập và công nghệ đã có mặt TSCĐ

357

 

Qũy bình ổn giá

 

 

TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

411

 

Vốn đầu tư của nhà sở hữu

 

4111

Vốn góp của nhà sở hữu

 

41111

Cổ phiếu phổ thông bao gồm quyền biểu quyết

 

41112

Cổ phiếu ưu đãi

 

4112

Thặng dư vốn cổ phần

 

4113

Quyền chọn biến hóa trái phiếu

 

4118

Vốn khác

412

 

Chênh lệch review lại tài sản

413

 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

4131

Chênh lệch tỷ giá do nhận xét lại các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ

 

4132

Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái trong tiến trình trước hoạt động

414

 

Qũy đầu tư chi tiêu phát triển

417

 

Qũy cung cấp sắp xếp doanh nghiệp

418

 

Các quỹ khác thuộc vốn công ty sở hữu

419

 

Cổ phiếu quỹ

421

 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 

4211

Lợi nhuận sau thuế chưa triển lẵm năm trước

 

4212

Lợi nhuận sau thuế chưa bày bán năm nay

441

 

Nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bản

461

 

Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

 

4611

Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm trước

 

4612

Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm nay

466

 

Nguồn tởm phí đã tạo ra TSCĐ

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

511

 

Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

 

5111

Doanh thu bán sản phẩm hóa

 

5112

Doanh thu bán các thành phẩm

 

5113

 Doanh thu cung ứng dịch vụ

 

5114

Doanh thu hỗ trợ dịch vụ lệch giá trợ cấp, trợ giá

 

5117

 Doanh thu marketing bất cồn sản đầu tư

 

5118

Doanh thu khác

515

 

Doanh thu hoạt động tài chính

521

 

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

5211

Chiết khấu yêu mến mại

 

5212

Hàng phân phối bị trả lại

 

5213

Gỉam giá bán hàng bán

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN chi PHÍ SẢN XUẤT, tởm DOANH

611

 

Mua hàng

 

6111

Mua nguyên liệu, đồ vật liệu

 

6112

Mua sản phẩm hóa

621

 

Chi phí nguyên liệu, vật tư trực tiếp

622

 

Chi tổn phí nhân công trực tiếp

623

 

Chi phí sử dụng máy thi công

 

6231

Chi phí tổn nhân công

 

6232

Chi chi phí nguyên, đồ vật liệu

 

6233

Chi phí pháp luật sản xuất

 

6234

Chi chi phí khấu hao vật dụng thi công

 

6237

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

6238

Chi phí bằng tiền khác

627

 

Chi phí thêm vào chung

 

6271

Chi tổn phí nhân viên, phân xưởng

 

6272

Chi giá thành nguyên, trang bị liệu

 

6273

Chi phí luật pháp sản xuất

 

6274

Chi phí tổn khấu hao TSCĐ

 

6277

Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài

 

6278

Chi phí bởi tiền khác

631

 

Gía thành sản xuất

632

 

Gía vốn sản phẩm bán

635

 

Chi phí tổn tài chính

641

 

Chi phí chào bán hàng

 

6411

Chi tầm giá nhân viên

 

6412

Chi phí nguyên trang bị liệu, bao bì

 

6413

Chi chi phí dụng cụ, đồ gia dụng dùng

 

6414

Chi giá thành khấu hao TSCĐ

 

6415

Chi mức giá bảo hành

 

6417

Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài

 

6418

Chi phí bởi tiền khác

642

 

Chi phí thống trị doanh nghiệp

 

6421

Chi phí nhân viên cấp dưới quản lý

 

6422

Chi phí vật tư quản lý

 

6423

Chi phí vật dụng văn phòng

 

6424

Chi mức giá khấu hao TSCĐ

 

6425

Thuế, chi phí và lệ phí

 

6426

Chi giá tiền dự phòng

 

6427

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

6428

Chi phí bởi tiền khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

711

 

Thu nhập khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN chi PHÍ KHÁC

811

 

Chi mức giá khác

821

 

Chi giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

 

8211

Chi tầm giá thuế TNDN hiện hành

 

8212

Chi tầm giá thuế TNDN hoãn lại

 

 

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ khiếp DOANH

911

 

Xác định kết quả kinh doanh

Bạn rất có thể tải bảng khối hệ thống tài khoản kế toán TẠI ĐÂY: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200

Tham khảo thêm clip Cách làm chủ các thông tin tài khoản và Ghi nợ gồm do CEO Lê Ánh chia sẻ dưới đây

Trên đây, Kế Toán Lê Ánh đã thông tin cho các bạn bảng khối hệ thống tài khoản theo thông bốn 200 tương đối đầy đủ nhất. Bạn cũng có thể tham khảo bài viết so sánh hệ thống tài khoản theo Thông tứ 200 cùng Thông tứ 133 để hiểu rằng được sự khác và giống nhau thân 2 thông tứ này như thế nào

Tham gia ngay khóa học tập kế toán tổng hợp thực hành hay khóa học kế toán online tại trung trọng tâm kế toán Lê Ánh sẽ được đội ngũ giảng viên có khá nhiều năm tay nghề trong nghề khuyên bảo và giải đáp những thắc mắc.