BÀI TẬP KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ CÓ LỜI GIẢI

     
*Bạn đang xem: Bài tập kiểm định phi tham số có lời giải

*

*

*

*

*
20) quý giá kiểmđịnh W sẽ xấp xỉ ph..." data-index="28" src="https://image.7home.vncdn.com/chuong5kdphisv2016-161026152847/85/chuong5-kim-nh-phi-tham-s-28-320.jpg?cb=1477496168" srcset="https://image.7home.vncdn.com/chuong5kdphisv2016-161026152847/85/chuong5-kim-nh-phi-tham-s-28-320.jpg?cb=1477496168 320w, https://image.7home.vncdn.com/chuong5kdphisv2016-161026152847/95/chuong5-kim-nh-phi-tham-s-28-638.jpg?cb=1477496168 638w, https://image.7home.vncdn.com/chuong5kdphisv2016-161026152847/95/chuong5-kim-nh-phi-tham-s-28-1024.jpg?cb=1477496168 1024w" loading="lazy" id="slide-image-27" />
*
Zα/2K..." data-index="40" src="https://image.7home.vncdn.com/chuong5kdphisv2016-161026152847/85/chuong5-kim-nh-phi-tham-s-40-320.jpg?cb=1477496168" srcset="https://image.7home.vncdn.com/chuong5kdphisv2016-161026152847/85/chuong5-kim-nh-phi-tham-s-40-320.jpg?cb=1477496168 320w, https://image.7home.vncdn.com/chuong5kdphisv2016-161026152847/95/chuong5-kim-nh-phi-tham-s-40-638.jpg?cb=1477496168 638w, https://image.7home.vncdn.com/chuong5kdphisv2016-161026152847/95/chuong5-kim-nh-phi-tham-s-40-1024.jpg?cb=1477496168 1024w" loading="lazy" id="slide-image-39" />
*
⇒ chưng bỏ H0Trong đó, tra bảng chi bình phươngVí dụ:Bác vứt Ho. Vậy với ..." data-index="51" src="https://image.7home.vncdn.com/chuong5kdphisv2016-161026152847/85/chuong5-kim-nh-phi-tham-s-51-320.jpg?cb=1477496168" srcset="https://image.7home.vncdn.com/chuong5kdphisv2016-161026152847/85/chuong5-kim-nh-phi-tham-s-51-320.jpg?cb=1477496168 320w, https://image.7home.vncdn.com/chuong5kdphisv2016-161026152847/95/chuong5-kim-nh-phi-tham-s-51-638.jpg?cb=1477496168 638w, https://image.7home.vncdn.com/chuong5kdphisv2016-161026152847/95/chuong5-kim-nh-phi-tham-s-51-1024.jpg?cb=1477496168 1024w" loading="lazy" id="slide-image-50" />
Xem thêm: Mức Lương Của Y Sĩ Đa Khoa Ra Làm Việc Gì, Lương Có Cao Không?
Xem thêm: Top 10 Vndoc Com De Thi Lớp 3 2022, De Thi Mon Tieng Viet Lop 3 Hoc Ki 2