Bài Tập Chuẩn Hóa Có Lời Giải

     
Mục tiêu của chuẩn hóa

Loại vứt dư vượt dữ liệu đào thải update anomaly đào thải insertion anomaly loại bỏ deletion anomaly

Các dạng chuẩn chỉnh hóa dữ liệu

Chuẩn hoá là quá trình tách bảng (phân rã) thành những bảng nhỏ dại hơn phụ thuộc vào các phụ thuộc vào hàm. Những dạng chuẩn chỉnh là các hướng dẫn để xây đắp các bảng trong CSDL.Bạn sẽ xem: bài bác tập chuẩn hóa bao gồm lời giải

Mục đích của chuẩn chỉnh hoá là vứt bỏ các dư thừa tài liệu và các lỗi khi làm việc dư quá và các lỗi khi làm việc dữ liệu (Insert, Delete, Update). Nhưng chuẩn hoá có tác dụng tăng thời gian truy vấn.

Bạn đang xem: Bài tập chuẩn hóa có lời giải

Các dạng chuẩn chỉnh hoá(Normal Form)
*

Dạng chuẩn 1– 1NF (First Normal Form)

Định nghĩa: Một bảng (quan hệ) được gọi là ở dạng chuẩn 1NF nếu còn chỉ nếu toàn thể các miền giá bán trị của những cột xuất hiện trong bảng (quan hệ) rất nhiều chỉ chứa các giá trị nguyên tử (nguyên tố)

Ví dụ:

Một bảng (quan hệ) không ở 1NF:

MASVHOTENDIACHIMAMONTENMONDIEM
A01Lê Na12 Thái HàM01M02CSDLAnh89
A02Trần An56 Mã MâyM01CSDL8
A03Hà Nam24 mong GỗM01M02M03CSDLAnhToán 1689

Dạng chuẩn chỉnh 2– 2NF

Định nghĩa Một quan hệ nam nữ ở dạng chuẩn chỉnh 2NF nếu dục tình đó:

Là 1NFCác ở trong tính không khoá phải dựa vào hàm rất đầy đủ vào khoá chính

Ví dụ

Ví dụ1: cho quan hệ R = (ABCD) , khoá là AB với tập dựa vào hàm F = AB -> C, AB -> Dlà quan hệ nam nữ đạt chuẩn 2NF.Ví dụ2: cho quan hệ R = (ABCD) , khoá là AB và tập dựa vào hàm

F = AB -> C, AB -> D, B -> DC là quan hệ nam nữ không đạt chuẩn 2NF vị có dựa vào hàm

B -> DC là dựa vào hàm bộ phận (phụ trực thuộc hàm ko đầy đủ) vào khoá. Khi ấy ta đưa về dạng chuẩn 2NF như sau:

*

Nhận xét

Một dục tình ở dạng chuẩn 2NF nếu đống ý 1 trong những đièu khiếu nại sau: Khoá chính chỉ gồm một ở trong tính Bảng không có các trực thuộc tính không khoá tất cả các trực thuộc tính ko khoá phụ thuộc hoàn toàn vào tập những thuộc tính khoá chính

Dạng chuẩn 3– 3NF

Định nghĩa Một quan hệ ở dạng chuẩn 3NF nếu quan hệ giới tính đó:

Là 2NFCác ở trong tính không khoá phải dựa vào trực tiếp vào khoá chính

Ví dụ

Ví dụ1: cho quan hệ R = (ABCDGH, khoá là AB với tập phụ thuộc vào hàm F = AB -> C, AB -> D, AB -> GH là quan hệ giới tính đạt chuẩn 3NF.Ví dụ2: mang đến quan hệ R = (ABCDGH) , khoá là AB và tập nhờ vào hàm
*

Dạng chuẩn BCNF(Boyce Codd Normal Form)

Định nghĩa Một dục tình ở dạng chuẩn chỉnh BCNF nếu dục tình đó:

Là 3NFKhông bao gồm thuộc tính khoá mà nhờ vào hàm vào nằm trong tính không khoá.

Ví dụ

Ví dụ1: mang lại quan hệ R = (ABCDGH, khoá là AB cùng tập phụ thuộc vào hàm F = AB -> C, AB -> D, AB -> GH là quan hệ đạt chuẩn chỉnh BCNF.Ví dụ2: đến quan hệ R = (ABCDGH) , khoá là AB cùng tập nhờ vào hàm

F = AB -> C, AB -> D, AB -> GH, H -> B là quan hệ không đạt chuẩn BCNF vì có thuộc tính khoá B nhờ vào hàm vào nằm trong tính không khoá H. Lúc đó ta mang về dạng chuẩn BCNF như sau:

*

Phương pháp chuẩn hóa

Nguyên lí cơ bạn dạng trong chuẩn hóa cơ sở dữ liệu là triệt tiêu dư quá dữ liệu bằng cách phân rã các quan hệ tuy thế không được thiết kế mất thông tin. Tutorial về chuẩn chỉnh hóa CSDL

Tutorial 1– Dùng phương pháp làm phẳng để chuẩn chỉnh hóa 1NF

Ở đây bao gồm một tutorial rất hay về chuẩn hóa database và vì đó là trang công nghệ thông tin chấm tiếng Việt bắt buộc tutorial đó cũng đã có bạn dạng tiếng Việt mang lại những các bạn không thích tiếng Anh. Mời các bạn đàm đạo về chuẩn hóa database ở topic này.

Tutorial 2– sử dụng phương pháp tách bóc nhóm lặp để chuẩn chỉnh hóa 1NF

Yêu cầu: kiến tạo CSDL quản ngại lí shop thuốc cần các thông tin sau:

DB (Mã hóa đơn, Ngày bán, Tổng tiền Hóa đơn, Mã khách hàng hàng, Tên khách hàng hàng, Số ĐT khách hàng hàng, Mã Nhân viên, Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT nhân viên (Mã thuốc, thương hiệu thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD, Số lượng, Thành tiền)).

Các nhờ vào hàm:

Mã hóa đơn, Mã khách hàng, Mã nhân viên, Mã thuốc, khẳng định duy duy nhất 1 hóa đơn, 1 khách hàng hàng, 1 NV, 1 các loại thuốc.Một hóa 1-1 có thể có tương đối nhiều thuốc tuy vậy chỉ do một người tiêu dùng và một nhân viên cấp dưới bán.Số CMT của NV-> tên NV, Địa chỉ NV

Cần loại 2 thuộc tính giám sát và đo lường sau: Tổng tiền hóa đối kháng và thành tiền. Vày đây đó là dữ liệu dư thừa.

Xem thêm: Xem Tướng Đàn Bà Ngoại Tình Như Cơm Bữa, Xem Tướng Phụ Nữ Ngoại Tình ❤️️ Chính Xác 99

Hóa đối kháng (Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng, Tên khách hàng hàng, Số ĐT khách hàng, Mã Nhân viên, Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)Hóa đơn – thuốc (Mã hóa đơn, Mã thuốc, thương hiệu thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD, Số lượng)

2NF – loại trừ các phụ thuộc vào hàm không trọn vẹn vào khóa chính

Quan hệ Hóa đối kháng chỉ bao gồm khóa 1-1 nên quan hệ nam nữ này đã ở 2NF.

Xét dục tình Hóa solo – thuốc : tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD chỉ dựa vào vào Mã thuốc mà không nhờ vào vào toàn khóa nên quan hệ này được tách bóc làm 2 tình dục sau:

Hóa đối chọi – thuốc (Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng)Thuốc (Mã thuốc, thương hiệu thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD)

Như vậy, sống dạng 2NF ta bao gồm 3 quan hệ:

Hóa 1-1 (Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng hàng, Tên khách hàng, Số ĐT khách hàng hàng, Mã Nhân viên, Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)Hóa đối kháng – dung dịch (Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng)Thuốc (Mã thuốc, thương hiệu thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD)

3NF – thải trừ các dựa vào hàm bắc ước vào khóa chính

Ở dục tình Hóa đơn, ta thấy Tên khách hàng hàng, Số ĐT quý khách chỉ nhờ vào Mã khách hàng hàng. Số CMT của NV, thương hiệu NV, Địa chỉ NV chỉ phụ thuộc vào mã nhân viên. Do đó bóc tách quan hệ này thành 3 quan hệ giới tính sau:

Hóa đơn (Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng, Mã Nhân viên)Khách hàng (Mã khách hàng, Tên khách hàng hàng, Số ĐT khách hàng hàng)Nhân viên (Mã Nhân viên, Số CMT của NV, thương hiệu NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)

Như vậy, nghỉ ngơi 3NF, chúng ta có 5 quan hệ nam nữ sau:

Hóa đối kháng (Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng hàng, Mã Nhân viên)Khách hàng (Mã khách hàng hàng, Tên khách hàng hàng, Số ĐT khách hàng hàng)Nhân viên (Mã Nhân viên, Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)Hóa solo – thuốc (Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng)Thuốc (Mã thuốc, tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD)

Tutorial 3– chuẩn chỉnh hóa về BCNF

Ở đây tất cả giáo trình csdl (Bằng tiếng Anh) nói về chuẩn chỉnh hóa rất giản đơn hiểu.

Trình bày hơi sâu về anomaly, những dạng chuẩn chỉnh giải quyết anomaly như thế nào.

Xem thêm: Tiếng Khóc Của Nguyễn Du Trong Độc Tiểu Thanh Kí, Đề:Tiếng Khóc Của Nguyễn Du

Nói tầm thường thì chuẩn chỉnh hóa database là việc nên biết trong những lúc học , Vì quanh đó thực tế nếu mà đạt được chuẩn càng tốt thì csdl càng bị dư vượt – tùy theo mục đích áp dụng mà chuẩn chỉnh hóa hay không.