Bài 6 Thực Hành Địa 8

     

Châu Á là lục địa có dân số lớn, chiếm khoảng chừng 61% dân sinh thế giới. Và để các bạn học sinh nắm bắt và đối chiếu được điều đó, 7home.vn vẫn đưa các bạn đến cùng với bài thực hành “đọc, so với lược vật dụng phân bố cư dân và các thành phố bự của châu Á”.


*

1.Phân bố cư dân Châu Á

Dựa vào hình 6.1 nhận biết khu vực có tỷ lệ dân số trường đoản cú thấp đến cao với điền vào bảng theo mẫu:

STT

Nơi phân bố

Nơi phân bố

Ghi chú

1

Dưới 1 người/km2

Bắc Liên Bang Nga…

2

1 - 50 người/km2

3

51 – 100 người/km2

4

Trên 100 người/km2

Kết phù hợp với lược đồ tự nhiên châu Á và kỹ năng và kiến thức đã học, giải thích.

Trả lời:

*

2.Các thành phố lớn sinh sống Châu Á

Bảng 6.1 Số dân của một vài thành phố bự ở Châu Á – Năm 2000

*

*

Làm việc với hình 6.1 với số liệu bảng 6.1:

Đọc tên các thành phố béo ở bảng 6.1 với tìm địa chỉ của chúng trên hình 6.1 (theo chữ cái đầu của tên tp ghi bên trên lược đồ).Xác xác định trí và điền tên những thành phố vào bảng 6.1 vào lược trang bị tự in.Cho biết những thành phố khủng của châu Á thường triệu tập tại khu vực nào, bởi vì sao lại sở hữu sự phân bố đó?

Trả lời:

– những thành phố mập của châu Á thường tập trung tại khoanh vùng ven các đại dương lớn, vùng đồng bằng.

-Nguyên nhân:

* Đối với sự phân bổ dân cư:

Khí hậu; đa phần lãnh thổ Châu Á phía trong vùng ôn đới cùng nhiệt đới thuận lợi cho mọi buổi giao lưu của con tín đồ .Địa hình : vùng đồng bằng, trung du thuận lợi cho hầu như sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp trồng trọt nhất là vùng trồng lúa nước, cách tân và phát triển thủy sản. Dân cư tập trung đông đúc ở những đồng bởi châu thổ .Nguồn nước :Nơi những lưu vực sông dân triệu tập đông thuận lợi cho sinh hoạt và đi lại

* Đối với việc phân bố các thành phố béo :

Ngoài các yếu tố như khí hậu , địa hình, nguồn nước còn dựa vào vào địa chỉ được chọn thuận tiện cho việc giao lưu với các địa điểm đông dân các quanh vùng khác như ven sông, ven biển, mai dong giao thông…