BÀI 10 THỰC HÀNH ĐỊA 11

     

Trung Quốc là nước bao gồm nền kinh tế tài chính phát triển dạn dĩ trên gắng giới. Điều này được biểu đạt rõ vào việc chuyển đổi giá trị GDP, đổi khác trong sản lượng nông nghiệp & trồng trọt và trong tổ chức cơ cấu giá trị Xuất – nhập khẩu.


*

I.THAY ĐỔI trong GIÁ TRỊ GDP

Cho bảng số liệu:

Bảng 10.2. GDP của trung quốc và cố gắng giới. ( Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1985

1995

2004

Trung Quốc

239,0

697,6

1649,3

Thế giới

12360,0

29357,4

40887,8

- Tính tỉ trọng GDP của trung quốc so với cầm cố giới?

- nhận xét?

Trả lời:

- Tỉ trọng GDP của trung quốc so với thay giới: (đơn vị %)

Năm

1985

1995

2004

Trung Quốc

1,93

2,37

4,03

Thế giới

100

100

100

- dấn xét:

GDP của trung quốc tăng nhanh, sau 19 năm tăng 6,9 lần.Tỉ trọng GDP của china đóng góp vào GDP của thế giới tăng gần như qua các năm: tự 1,93% (1985) lên 4,03% (2004).

Bạn đang xem: Bài 10 thực hành địa 11

=> china ngày càng có vai trò quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế thế giới.

II. Thay ĐỔI vào SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Dựa vào bảng số liệu bên dưới đây

Bảng 10.3 sản lượng một trong những nông sản của Trung Quốc

*

Hãy thừa nhận xét phổ biến về sản lượng một trong những nông sản của Trung Quốc?

Trả lời:

Sản lượng nông sản những tăng và gồm thứ hạng cao.Tuy nhiên tự 1995 - 2000 sản lượng của một trong những nông sản bớt như: lương thực, bông, mía.Một số nông sản bao gồm sản lượng béo nhất thế giới như: lương thực, bông, lạc . . .

Xem thêm: Download Giấy Ủy Quyền Mẫu Số 13 Hsb, Top 19 Download Giấy Ủy Quyền Mẫu Số 13

III. Cố ĐỔI trong CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT – NHẬP KHẨU

Dựa vào bảng 10.4, vẽ biểu đồ thể hiện tổ chức cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc. Dìm xét sự thay đổi trong tổ chức cơ cấu xuất, nhập vào của nước này.

Xem thêm: Hạch Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương

Năm

1985

1995

2004

Xuất khẩu

39,3

53,5

51,4

Nhập khẩu

60,7

46,5

48,6

Trả lời:

- Vẽ biểu đồ hình trụ để thể hiện cơ cấu xuất, nhập vào của Trung Quốc:

Cách vẽ biểu đồ gia dụng tròn: Vẽ từ kim chỉ 12h, vẽ lần lượt thuận theo chiều tảo của kim đồng hồ.Hoàn thiện biểu đồ: ghi số liệu chú giải, tên biểu đồ.

*

- nhấn xét:

Tỉ trọng xuất khẩu: tăng thêm từ năm 1985 cho 1995, kế tiếp lại giảm vào thời điểm năm 2004, nhưng chú ý chung từ thời điểm năm 1985 mang lại năm 2004 tỉ trọng xuất khẩu tăng.Tỉ trong nhập khẩu: giảm từ năm 1985 mang lại năm 1995, tiếp nối lại tăng vào khoảng thời gian 2004, nhưng nhìn chung cả giai đoạn giảm.Năm 1985: trung quốc nhập siêu.Các năm 1995, 2004: trung quốc xuất siêu.