Thông tư 50/2014/tt

     

Quy định mới về định mức nhân lực trong phẫu thuật

Cuối năm 2014, cỗ Y tế đã ban hành Thông bốn 50/2014/TT-BYT quy định vấn đề phân nhiều loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

Bạn đang xem: Thông tư 50/2014/tt

Theo đó, Thông tứ quy địnhchi tiết:

-Danh mục phân các loại phẫu thuật, thủ pháp theo 26 chuyên khoa, siêng ngành.

- Định mức lực lượng lao động tối đa thực hiện 01 ca phẫu thuật mổ xoang theo 18 nhiều loại phẫu thuật.

- Định mức lực lượng lao động tối đa triển khai 01 ca thủ pháp theo 24 nhiều loại thủ thuật.

Sốngười tham gia về tối đa cho một ca phẫu thuật, mẹo nhỏ được tính dựa vào phânloại phẫu thuật, thủ thuật với theo từng chuyên khoa.

Trườnghợp ca phẫu thuật, thủ thuật khó, phức hợp cần các kíp tham gia và cần phải có sốngười gia nhập vượt quá khí cụ thì Thủ trưởng các đại lý khám chữa căn bệnh xem xét,quyết định.

Việcchi trả chính sách phụ cung cấp phẫu thuật phải căn cứ vào con số người thực tiễn thamgia cùng theo định mức pháp luật cho từng vị trí.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 50/2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬTVÀ ĐỊNH MỨC NHÂN LỰC vào TỪNG CA PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT

Căn cứ Nghị định số63/2012/NĐ-CP ngày 31 mon 8 năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Y tế;

Căn cứ đưa ra quyết định số73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ về vấn đề quy định một trong những chếđộ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sởy tế công lập và cơ chế phụ cung cấp chống dịch;

Theo đề xuất của Cụctrưởng Cục quản lý Khám, chữa trị bệnh,

Bộ trưởng bộ Y tế banhành Thông bốn quy định bài toán phân các loại phẫu thuật, thủ thuật cùng định nút nhânlực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

1. Phát hành kèm theoThông bốn này danh mục phân các loại phẫu thuật, mẹo nhỏ theo 26 chuyên khoa,chuyên ngành.

2. Quy định định mứcnhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

Điều 2. Điều kiệnphân loại phẫu thuật, thủ thuật

Việc phân loại phẫuthuật, mẹo nhỏ dựa trên những điều kiện sau đây:

1. Nấc độ nặng nề và phứctạp của phẫu thuật, thủ thuật.

2. Mức độ nguy hiểmđối với tính mạng của người bệnh.

3. Yêu mong về phươngtiện, dụng cụ, trang sản phẩm y tế áp dụng cho phẫu thuật, thủ thuật.

4. Yêu cầu về sốngười tham gia phẫu thuật, thủ thuật.

5. Thời hạn thựchiện phẫu thuật, thủ thuật.

Điều 3. Phân nhiều loại mứcđộ phẫu thuật, thủ thuật

1. Phẫu thuật, thủthuật các loại đặc biệt

a) Phẫu thuật, thủthuật rất phức tạp về bệnh dịch lý, rất nguy hiểm đến tính mạng con người người bệnh, đòi hỏi ngườihành nghề đi khám bệnh, chữa bệnh có chuyên môn chuyên môn, chuyên môn cao, phần lớnđược thực hiện ở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương.

b) Yêu mong phải tất cả phươngtiện, dụng cụ, trang sản phẩm công nghệ y tế chuyên dụng.

c) yêu thương cầu gồm sốngười thâm nhập phẫu thuật, thủ pháp theo phương tiện tại Phụ lục tiên phong hàng đầu ban hànhkèm theo Thông tư này.

d) thời gian thựchiện chuyên môn trung bình tự 3 đến 4 giờ hoặc thọ hơn.

2. Phẫu thuật, thủthuật loại I

a) Phẫu thuật, thủthuật khá phức hợp về bệnh dịch lý, gian nguy đến tính mạng con người người bệnh, đòi hỏingười hành nghề xét nghiệm bệnh, chữa dịch có trình độ chuyên môn, nghệ thuật cao, phầnlớn được triển khai ở những cơ sở đi khám bệnh, chữa căn bệnh tuyến trung ương và tuyếntỉnh.

b) Yêu mong phải gồm phươngtiện, dụng cụ, trang lắp thêm y tế chuyên dụng.

c) yêu thương cầu có sốngười tham gia phẫu thuật, thủ thuật theo cơ chế tại Phụ lục tiên phong hàng đầu ban hànhkèm theo Thông tư này.

Xem thêm: Người Ngoại Tình Đẹp Nhất Khi Còn Dang Dở ', Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở

d) thời gian thựchiện kỹ thuật trung bình từ bỏ 2 đến 3h hoặc thọ hơn.

3. Phẫu thuật, thủthuật nhiều loại II

a) đầy đủ phẫu thuật,thủ thuật nhiều phần được thực hiện ở các cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch tuyến trungương, tuyến tỉnh và một số trong những cơ sở tuyến huyện, nút độ nguy hại đến tính mạngngười bệnh ít hơn loại I.

b) Yêu cầu phươngtiện, dụng cụ, trang lắp thêm y tế thông dụng.

c) yêu cầu bao gồm sốngười gia nhập phẫu thuật, thủ thuật theo hiện tượng tại Phụ lục tiên phong hàng đầu ban hànhkèm theo Thông tư này.

d) thời gian thựchiện kỹ thuật trung bình từ một đến 3h hoặc thọ hơn.

4. Phẫu thuật, thủthuật loại III

a) hầu hết phẫu thuật,thủ thuật đa phần được triển khai ở những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh dịch tuyến huyện,mức độ nguy nan đến tính mạng người bệnh thấp hơn loại II.

b) Yêu cầu phươngtiện, dụng cụ, trang vật dụng y tế thông dụng.

c) yêu cầu tất cả sốngười gia nhập phẫu thuật, thủ thuật theo khí cụ tại Phụ lục số 1 ban hànhkèm theo Thông tư này.

d) thời hạn thựchiện kỹ thuật trung bình từ 1 đến 2 tiếng hoặc lâu hơn.

Điều 4. Áp dụng Danhmục phân các loại phẫu thuật, thủ thuật

Danh mục phân loạiphẫu thuật, mẹo nhỏ là địa thế căn cứ để đại lý khám bệnh, chữa dịch chi trả chế độphụ cấp phẫu thuật, mẹo nhỏ và những kỹ thuật tương đương phẫu thuật, thủ thuậttheo Quyếtđịnh số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về việcquy địnhmột số chính sách phụ cấp đặc thù so với công chức, viên chức, fan lao độngtrong những cơ sở y tế công lập và cơ chế phụ cấp chống dịch.

Điều 5. Định mức nhânlực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật

1. Số người tham gia tốiđa cho một ca mổ xoang hoặc thủ pháp được tính dựa vào phân nhiều loại phẫuthuật, thủ thuật và theo từng chăm khoa theo luật pháp tại Phụ lục tiên phong hàng đầu banhành cố nhiên Thông tư này.

2. Trường hợp ca phẫuthuật, mẹo nhỏ khó, phức hợp như ghép mô, thành phần cơ thể người, phẫu thuậttim hở và những phẫu thuật, thủ thuật khác buộc phải nhiều kíp tham gia và cần có sốngười thâm nhập vượt quá lý lẽ tại Khoản 1 Điều này thì Thủ trưởng các đại lý khámbệnh, chữa bệnh dịch xem xét, quyết định. Vấn đề chi trả chế độ phụ cấp cho phẫu thuật phảicăn cứ vào số lượng người thực tế tham gia cùng theo định mức qui định cho từngvị trí.

3. Vấn đề phân côngcông việc ví dụ cho từng người trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật vày Thủtrưởng cửa hàng khám bệnh, chữa căn bệnh quyết định.

Điều 6. Hiệu lực hiện hành thihành

1. Thông tư này cóhiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15 tháng hai năm 2015.

Điều 7. Trách nhiệmthi hành

1. Viên trưởng CụcQuản lý Khám, chữa bệnh dịch chủ trì, phối phù hợp với các đơn vị liên quan tiền chỉ đạo, tổchức và kiểm tra việc tiến hành Thông bốn này đối với các đại lý khám bệnh, chữabệnh.

2. Người đứng đầu Sở Y tếtỉnh, tp trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế Bộ, ngành có trách nhiệmchỉ đạo, tổ chức triển khai và soát sổ việc triển khai Thông tứ này so với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh dịch thuộc thẩm quyền quản ngại lý.

3. Thủ trưởng các đại lý khámbệnh, chữa bệnh căn cứ hạng mục phân một số loại phẫu thuật, thủ thuật gồm trách nhiệmthực hiện vấn đề chi trả chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật cho những người thực hiệnphẫu thuật, mẹo nhỏ và các kỹ thuật tương đương phẫu thuật, thủ thuật theo ra quyết định số 73/2011/QĐ-TTgngày 28 mon 12 năm 2011 của Thủ tướng cơ quan chính phủ về bài toán quy định một vài chếđộ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, fan lao động trong các cơ sởy tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

Trong quá trình thựchiện nếu tất cả khó khăn, vướng mắc, đề nghị những cơ quan, tổ chức triển khai và cá nhân phảnánh kịp lúc về Cục làm chủ Khám, trị bệnh, cỗ Y tế để gợi ý và giảiquyết./.

Nơi nhận: - Văn phòng chính phủ (Vụ KGVX; Công báo, Cổng TTĐTCP); - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, CQ thuộc bao gồm phủ; - bộ Tư pháp (Cục soát sổ VBQPPL); - bộ trưởng liên nghành BYT (để b/cáo); - các Thứ trưởng BYT (để biết); - BHXH Việt Nam; - UBND những tỉnh, Tp trực ở trong Trung ương; - những Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, điều tra Bộ; - các cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch trực trực thuộc BYT; - những trường đại học Y - Dược, học viện Y - Dược; - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; - Y tế các Bộ, ngành; - BHXH những tỉnh, tp trực nằm trong TW; - Cổng tin tức điện tử cỗ Y tế; - Lưu: VT, KCB (03b), PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Xuyên

PHỤ LỤC SỐ 1

BẢNG ĐỊNH MỨC NHÂN LỰC TỐI ĐA trong THỰC HIỆNPHẪU THUẬT, THỦ THUẬT(Ban hành kèm Thông bốn số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộtrưởng cỗ Y tế)

STT

Loại phẫu thuật

Chuyên khoa

Định mức nhân lực tối đa triển khai 01 ca phẫu thuật

Loại đặc biệt

Loại I

Loại II

Loại III

1

Hồi sức, cấp cứu và phòng độc

8

7

6

5

2 (PTV) chính

5 phụ

1 góp việc

2 (PTV) chính

4 phụ

1 góp việc

1 (PTV) chính

4 phụ

1 góp việc

1 (PTV) chính

3 phụ

1 góp việc

2

Nội khoa

8

7

6

5

2 (PTV) chính

5 phụ

1 góp việc

2 (PTV) chính

4 phụ

1 giúp việc

1 (PTV) chính

4 phụ

1 góp việc

1(PTV) chính

3 Phụ

1 giúp việc

3

Nhi khoa

8

6

6

6

1 PTV chính

4 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ tạo mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

4

Lao (ngoại lao)

8

7

6

5

1 PTV chính

4 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ gây mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ tạo mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

5

Da liễu

8

6

5

3

1 PTV chính

4 Phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ khiến mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 PTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

6

Nội tiết

7

6

6

6

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ tạo mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ gây mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ khiến mê

1 góp việc

7

Ngoại khoa

8

8

7

7

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

2 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

2 Phụ khiến mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

2 Phụ gây mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

2 Phụ khiến mê

1 giúp việc

8

Bỏng

8

7

7

6

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

2 Phụ tạo mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

2 Phụ khiến mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

2 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ tạo mê

1 giúp việc

9

Ung bướu

7

7

5

5

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ khiến mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

10

Phụ sản

8

6

6

6

1 PTV chính

4 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ khiến mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

11

Mắt

6

6

5

5

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

1 PTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

12

Tai Mũi Họng

8

6

6

6

1 PTV chính

4 phụ

1 gây thích chính

1 Phụ tạo mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 phụ

1 gây mê chính

1 Phụ tạo mê

1 giúp việc

1 PTV chính

2 phụ

1 gây thích chính

1 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

2 phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ khiến mê

1 góp việc

13

Răng Hàm Mặt

8

7

7

6

1 PTV chính

4 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ khiến mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 Phụ khiến mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây thích chính

1 Phụ khiến mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

14

Điện quang

6

1 (PTV) Chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 Phụ khiến mê

1 quản lý và vận hành máy

15

Nội soi, chẩn đoán can thiệp

6

5

4

4

1 PTV Chính

3 phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 PTV Chính

2 phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 PTV Chính

1 phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 PTV Chính

1 phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

16

Vi phẫu

15

15

(2 kíp):

2 PTV chính

8 Phụ

1 gây nghiện chính

2 Phụ khiến mê

2 giúp việc

(2 kíp):

2 PTV chính

8 Phụ

1 gây nghiện chính

2 Phụ khiến mê

2 góp việc

17

Phẫu thuật nội soi

9

9

8

8

1 PTV chính

4 phụ

1 gây thích chính

2 Phụ khiến mê

1 góp việc

1 PTV chính

4 phụ

1 gây thích chính

2 Phụ tạo mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 phụ

1 gây mê chính

2 Phụ tạo mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 phụ

1 gây thích chính

2 Phụ khiến mê

1 góp việc

18

Phẫu thuật tạo nên hình thẩm mỹ

7

7

6

5

1 PTV chính

3 PTV phụ

1 gây thích chính

1 Phụ gây mê

1 góp việc

1 PTV chính

3 PTV phụ

1 gây mê chính

1 Phụ tạo mê

1 giúp việc

1 PTV chính

3 PTV phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 PTV chính

3 PTV phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

Bảngđịnh mức lực lượng lao động tối đa trong triển khai thủ thuật

STT

Loại thủ thuật

Chuyên khoa

Định mức lực lượng lao động tối đa tiến hành 01 ca thủ thuật

Loại đặc biệt

Loại I

Loại II

Loại III

1

Hồi sức, cấp cứu và kháng độc

6

4

3

2

1 TTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 phụ

1 giúp việc

1 TTV chính

1 phụ

2

Nội khoa

6

4

3

2

1 TTV chính

3 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 phụ

1 giúp việc

1 TTV chính

1 phụ

3

Nhi khoa

4

3

3

3

1 TTV chính

2 Phụ

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

4

Lao (ngoại lao)

4

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

5

Da liễu

5

4

2

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 phụ

1 TTV chính

1 phụ

6

Tâm thần

3

2

1

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

1 TTV chính

1 phụ

1 TTV chính

7

Nội tiết

4

4

3

2

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 TTV chính

1 Phụ

8

Y học cổ truyền

3

3

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

9

Gây mê hồi sức

4

4

2

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

10

Ngoại khoa

5

5

3

3

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 PTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

11

Bỏng

5

5

4

3

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

12

Ung bướu

3

2

2

2

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

1 TTV chính

1 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

13

Phụ sản

4

3

3

3

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

14

Mắt

5

5

4

3

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây nghiện chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 góp việc

15

Tai Mũi Họng

5

3

3

3

1 TTV chính

1 Phụ

1 tạo mê

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

2 Phụ

16

Răng Hàm Mặt

5

5

4

4

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 giúp việc

17

Phục hồi chức năng

3

3

2

1

1 TTV chính

1 Phụ

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 TTV chính

18

Điện quang

5

4

3

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

1 TTV chính

1 Phụ

19

Y Học hạt nhân

5

4

3

2 TTV chính

3 Phụ

2 TTV chính

2 Phụ

2 TTV chính

2 Phụ

20

Nội soi, chẩn đoán can thiệp

6

5

4

3

1 TTV chính

3 Phụ

1 gây nghiện chính

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

21

Thăm dò chức năng

4

3

3

2

1 TTV chính

1 phụ

1 gây thích chính

1 giúp việc

1 TTV chính

2 phụ

1 TTV chính

2 phụ

1 TTV chính

1 phụ

22

Huyết học tập - truyền máu

4

4

3

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 góp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

23

Giải phẫu dịch và tế bào bệnh dịch học

3

2

2

1 TTV chính

2 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

1 TTV chính

1 Phụ

24

Tạo hình thẩm mỹ

5

5

4

4

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

1 TTV chính

2 Phụ

1 gây mê chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây thích chính

1 góp việc

1 TTV chính

1 Phụ

1 gây mê chính

1 giúp việc

Ghi chú: - Viết tắt trongbảng: PTV = phẫu thuật viên = fan mổ; Phụ = Phụ mổ (bao bao gồm PTV phụ mổ, dụngcụ viên, vận hành hệ thống máy liên quan đến phẫu thuật, mẹo nhỏ như hệ thốngmáy nội soi, những máy về điện quang, về y học hạt nhân…); gây mê = tạo mê/gâytê; TTV = thủ pháp viên= người làm thủ thuật

- triển khai thủ thuậtcủa chăm khoa gây mê hồi sức: Nếu tiến hành thủ thuật độc lập thì tính địnhmức nhân lực theo bảng trên, nếu như nằm trong tiến trình của ca phẫu thuật, thủthuật của chuyên khoa không giống thì được tính trong định mức nhân lực của chuyênkhoa khác.

Xem thêm: Giải Chi Tiết Các Câu Dễ Sai Trong Đề Thi Khối B _ Năm 2012, Giải Chi Tiết Các Câu Dễ Sai Trong Đề Thi Khối B

- Trường vừa lòng thựchiện ca thủ thuật theo quy định có gây ra tê nhưng bác bỏ sĩ hoặc điều dưỡng, kỹthuật viên tham gia làm cho thủ thuật thực hiện cả câu hỏi gây tê thì tu dưỡng thủthuật không lấy phí bồi dưỡng đến vị trí nhân lực gây tê.